Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Scope Ratings: Η Ελλάδα στους «νικητές» στην κατανομή κοινοτικών πόρων

Η Ελλάδα, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Λετονία, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία θα λάβουν μεταξύ 30%-45% του αντίστοιχου ΑΕΠ τους κατά το 2021-2027, επισημαίνει ο οίκος.

Scope Ratings: Η Ελλάδα στους «νικητές» στην κατανομή κοινοτικών πόρων

Η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία και η Γαλλία πρόκειται να λάβουν περίπου το ήμισυ των 1,2 τρισ. ευρώ που αναδιανέμει η Ε.Ε. στις εθνικές κυβερνήσεις την περίοδο 2021-2027 μέσω των ταμείων ανάκαμψης, συνοχής και γεωργίας, εξηγεί ο Alvise Lennkh-Yunus, εκτελεστικός διευθυντής της Scope Ratings σε ανάλυσή του.

Η Ελλάδα, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Λετονία, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία θα λάβουν μεταξύ 30%-45% του αντίστοιχου ΑΕΠ τους κατά το 2021-2027, ενώ η Πολωνία, η Λιθουανία, η Εσθονία και η Πορτογαλία μεταξύ 25%-30%. Για την Ιταλία και την Ισπανία, τους κύριους δικαιούχους σε απόλυτους όρους, τα ποσοστά αυτά εξακολουθούν να είναι υψηλά, περίπου 15% για την Ισπανία και 10% για την Ιταλία, έναντι περίπου 5% για τη Γαλλία και 2% για τη Γερμανία. Τα κεφάλαια αυτά θα βοηθήσουν τις χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης να ανακάμψουν από την πανδημία και τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Συνολικά, η ΕΕ θα εκταμιεύσει περίπου 1,2 τρισ. ευρώ (περίπου 8,5% του ΑΕΠ της ΕΕ-27) κατά την περίοδο 2021-27 μέσω των ταμείων συνοχής (387 δισ. ευρώ), των ταμείων γεωργικής πολιτικής (261 δισ. ευρώ), πόρων από τον προηγούμενο προϋπολογισμό 2014-2020 ύψους 255 δισ. ευρώ που μπορούν να εκταμιευθούν ακόμη έως το 2023, και επιχορηγήσεων ύψους 332 δισ. ευρώ από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας NextGenerationEU.

Τα Ταμεία αυτά αντιπροσωπεύουν έτσι τους σημαντικότερους αναδιανεμητικούς μηχανισμούς για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και της βιώσιμης ανάπτυξης των χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, δεν πρόκειται όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επωφεληθούν εξίσου από αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τα κριτήρια κατανομής για κάθε πολιτική, τα οποία περιλαμβάνουν τα διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικών αναγκών των χωρών, αλλά και τις πολιτικές προτεραιότητες και πραγματικότητες που καθορίζουν τον χρηματοδοτικό σκοπό κάθε πολιτικής.

Η Ιταλία είναι μακράν ο μεγαλύτερος δικαιούχος σε απόλυτους αριθμούς, καθώς πρόκειται να λάβει περίπου 185 δισ. ευρώ, εξαιρουμένων των 123 δισ. ευρώ σε δάνεια NGEU, ακολουθούμενη από την Ισπανία με 177 δισ. ευρώ, την Πολωνία με 165 δισ. ευρώ, τη Γαλλία με 123 δισ. ευρώ, τη Ρουμανία με 81 δισ. ευρώ και τη Γερμανία με 77 δισ. ευρώ.

Συνολικά, επτά κράτη μέλη λαμβάνουν περίπου το 70% των εν λόγω κονδυλίων της ΕΕ με επικεφαλής την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία που κυμαίνονται μεταξύ 13%-15%, ακολουθούμενες από τη Γαλλία (10%), τη Ρουμανία (6,5%), τη Γερμανία (6,3%) και την Ελλάδα (5%). Τα υπόλοιπα 20 κράτη μέλη εισπράττουν συνολικά περίπου το 30% αυτών των κονδυλίων. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τα δάνεια SURE, το προσωρινό μέσο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που σχετίζονται με την απασχόληση κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19, και τα δάνεια NGEU, καθώς θα αποπληρωθούν από τα αντίστοιχα κράτη μέλη με την πάροδο του χρόνου.

Η Ιταλία έλαβε 27 δισ. ευρώ για το SURE και πρόκειται να λάβει 123 δισ. ευρώ σε δάνεια NGEU. Η Ισπανία έλαβε 21 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE, ακολουθούμενη από την Πολωνία με 11 δισ. ευρώ. Εκτός από την Ιταλία, η Ρουμανία (14,9 δισ. ευρώ), η Ελλάδα (12,7 δισ. ευρώ) και η Πολωνία (11,5 δισ. ευρώ). Ενώ όλα αυτά τα δάνεια πρέπει να αποπληρωθούν, οι χώρες εξακολουθούν να επωφελούνται από τα χαμηλότερα επιτόκια, τα οποία, στο πλαίσιο του SURE, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οδήγησαν σε εξοικονόμηση περίπου 3,8 δισ. ευρώ για την Ιταλία, 1,6 δισ. ευρώ για την Ισπανία, 0,9 δισ. ευρώ για τη Ρουμανία και 0,5 δισ. ευρώ για την Ελλάδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v