Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλιας: Αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών στο α’ τρίμηνο

Η εισηγμένη εμφάνισε τζίρο ύψους 280,9 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων και τόκων 25,98 εκατ. ευρώ.

Καρέλιας: Αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών στο α’ τρίμηνο

Αύξηση κύκλου εργασιών από τα 263,4 στα 280,9 εκατ. ευρώ και κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) από τα 23,18 στα 25,98 εκατ. ευρώ σημείωσε κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο η καπνοβιομηχανία Καρέλια.

Αντίθετα, κυρίως λόγω των διαφοροποιήσεων στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και στις συναλλαγματικές διαφορές, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν από τα 24,27 στα 21,7 εκατ. ευρώ.

Ο εισηγμένος Όμιλος συνέχισε για ένα ακόμη τρίμηνο να επιτυγχάνει θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές (+27,7 εκατ. ευρώ), ενώ στις 31 Μαρτίου 2022 τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 625,85 εκατ. ευρώ.

Η γενική συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ύψους 11 ευρώ ανά μετοχή.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η καπνοβιομηχανία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08ης.06.2022, αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2021 ανερχόμενου στο ποσό των Ευρώ 11,00 (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 5%, όπως ισχύει, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους Ευρώ 10,45 ανά μετοχή.

Από την 14η .06.2022, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 15η.06.2022 (record date).

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 21η .06.2022. Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v