Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,095/μετοχή

H Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε, ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022.

ΕΛΠΕ: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,095/μετοχή

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» ανακοινώνει ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Ιουνίου 2022, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ανερχόμενου στο ποσό των 0,10 Ευρώ ανά μετοχή για τo οικονομικό έτος 2021.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το ποσό του μερίσματος των 0,10 Ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,095 Ευρώ ανά μετοχή.

H Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε, ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v