Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Από 11 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,1292/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022.

Flexopack: Από 11 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,1292/μετοχή

H «FLEXOPACK Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουνίου 2022 ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα ενέκρινε την καταβολή συνολικού ποσού 1.591.006,06 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,136 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από άρθρο 24 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0068 Ευρώ) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1292 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό), το οποίο είναι προσαυξημένο κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 96.450 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες (ίδιες μετοχές) εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4548/2018.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως 2021 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v