Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στην Κύρια Αγορά περνά η Alpha Trust

Η αλλαγή θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Τρίτης 5 Ιουλίου 2022. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε 4,80 ευρώ ανά μετοχή.

ΧΑ: Στην Κύρια Αγορά περνά η Alpha Trust

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών Χ.Α., οι μετοχές της εταιρείας «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» θα αφαιρεθούν από τη σύνθεση του «Δείκτη Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.» συνέπεια της εισαγωγής τους στη Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Η αλλαγή θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Τρίτης 5 Ιουλίου 2022.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ΑΤΡΑΣΤ με ελληνική γραμματοσειρά και ATRUST με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε 4,80 ευρώ ανά μετοχή (ίση με την τιμή κλεισίματος της συνεδρίασης της 4ης Ιουλίου 2022 της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v