Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εταιρείες πλαστικών: Ο κλάδος με τα μονοψήφια P/E

Ποιοι είναι οι τρεις παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε χαμηλές αποτιμήσεις. Τι προβληματίζει για τις επιδόσεις της φετινής χρονιάς. Οι χρηματικές διανομές από τις εισηγμένες και η σύγχυση γύρω από το θέμα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Εταιρείες πλαστικών: Ο κλάδος με τα μονοψήφια P/E

Και οι τέσσερις όμιλοι πλαστικών που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο της Αθήνας διαπραγματεύονται με μονοψήφιους δείκτες P/E (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα, τιμές 25ης Ιουλίου), παρά τη διεθνοποιημένη παρουσία τους και τα άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν.

Κύκλοι της χρηματιστηριακής αγοράς αποδίδουν τους πολύ χαμηλούς δείκτες P/E σε παράγοντες όπως:

  1. Στον φόβο για μείωση της κερδοφορίας τους μέσα στο 2022 (ενεργειακό κόστος, τιμές πρώτων υλών, κ.λπ.) και κατά τα επόμενα χρόνια σε περίπτωση που επικρατήσει κλίμα στασιμοπληθωρισμού στη διεθνή οικονομία.
  2. Στην περιορισμένη εμπορευσιμότητα των μετοχών τριών τουλάχιστον από τις τέσσερις εταιρείες του κλάδου.
  3. Στην αρνητική εικόνα που έχει «περάσει» σε τμήμα των επενδυτών για επίδραση των πλαστικών στην υπόθεση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Γενικότερα, επικρατεί προβληματισμός για τη φετινή πορεία των κερδών του κλάδου, ωστόσο είναι πολύ πιθανόν για ορισμένες εταιρείες τα μονοψήφια P/E να εξακολουθήσουν να ισχύουν ακόμη και με βάση τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.

Συγκεκριμένα:

Τα Πλαστικά Θράκης αναμένεται να σημειώσουν φέτος πολύ χαμηλότερα αποτελέσματα σε σχέση με το 2021, όχι μόνο λόγω του αυξημένου παραγωγικού κόστους (τιμές καυσίμων και πρώτων υλών), αλλά και εξαιτίας των μειωμένων πωλήσεων σε προϊόντα που άπτονται της προσωπικής υγιεινής (μάσκες προστασίας). Η διοίκηση της εισηγμένης έχει μιλήσει για μια βάση προ φόρων κερδών γύρω στα 25 εκατ. ευρώ, που θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον και η Eurobank Equities έχει προβλέψει για το 2022 κύκλο εργασιών 399,1 εκατ., EBITDA 52 εκατ. και καθαρά κέρδη 23,2 εκατ. ευρώ.

Τα Πλαστικά Κρήτης -κόντρα σε μια ευρύτατη σειρά αρνητικών συγκυριών- κατάφεραν να συγκρατήσουν την πτώση των προ φόρων κερδών τους γύρω στο 3,5% κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο και εκτιμούν μια υποχώρηση του EBITDA για το σύνολο της χρονιάς μεταξύ του 7% και του 10%.

Η Flexopack πέτυχε πέρυσι να διατηρήσει την καθαρή της κερδοφορία και για φέτος έχει προϊδεάσει για μια χρονιά υψηλής αβεβαιότητας, όπου όμως η πορεία του πρώτου εξαμήνου συνέχισε την ικανοποιητική πορεία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον όγκο των πωλήσεων.

Και οι τρεις προαναφερθείσες εταιρείες προχωρούν κάθε χρόνο σε χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους και παράλληλα έκλεισαν το 2021 με θετικό καθαρό ταμείο (στις 31/3/2022 τα Πλαστικά Θράκης είχαν θετικό καθαρό χρέος 12,4 εκατ. ευρώ λόγω των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν).

Η Δάιος Πλαστικά (τα κέρδη της επηρεάστηκαν θετικά πέρυσι από έσοδα επιχορηγήσεων 1,158 εκατ. ευρώ) πέραν της βιομηχανικής δραστηριότητας (προϊόντα που απευθύνονται κυρίως στον αγροτικό τομέα) διαθέτει και δύο ξενοδοχειακές μονάδες σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, οι οποίες φέτος αναμένεται να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους σε σύγκριση με πέρυσι, λόγω και της ανοδικής τουριστικής περιόδου.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, επικρατεί πολλές φορές σύγχυση σε μεγάλο τμήμα του επενδυτικού κοινού, λόγω των πολλών κατηγοριών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του πλαστικού.

Ειδικότερα, υπάρχουν πολλές εφαρμογές που τα πλαστικά όχι μόνο προσφέρουν σήμερα τις μοναδικές εφικτές λύσεις (π.χ. αγροτικός τομέας, συσκευασίες τροφίμων) αλλά καλούνται να παίξουν τον πρώτο ρόλο για τη μείωση του καταναλωτικού αποτυπώματος. Στον κλάδο των τροφίμων για παράδειγμα (δραστηριοποίηση Flexopack), ζητούνται νέα καινοτόμα προϊόντα που θα διατηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα προϊόντα και έτσι να μην πετιέται περίπου το 30% των φαγητών!

Στον γεωργικό τομέα, αν δεν υπήρχαν τα οικονομικά θερμοκήπια με πλαστικό, πιθανότατα δεν θα είχαμε αποδοτικές καλλιέργειες κηπευτικών και λουλουδιών, οι γεωργοί δεν θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν και πολλά είδη θα εισάγονταν, θα ήταν πολύ ακριβότερα ή χαμηλότερης ποιότητας λόγω προσβολών από έντομα κι ασθένειες. Επίσης, τα σχοινιά, τα δίχτυα, τα σακιά για τα γεωργικά προϊόντα, τα κιβώτια μεταφοράς προϊόντων και αποκομιδής απορριμμάτων, όλα αυτά δίδουν μοναδικές λύσεις. Τέτοια παραδείγματα εφαρμογών υπάρχουν πολλά ακόμη.

Όλα αυτά βέβαια, δεν σημαίνουν πως οι βιομηχανίες πλαστικών δεν θα πρέπει να εστιάσουν στην ανακύκλωση, αλλά και στην έρευνα και ανάπτυξη προκειμένου να βελτιώσουν δραστικά το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα (π.χ. την παραγωγή προϊόντων με λιγότερη πρώτη ύλη, με μεγαλύτερη διάρκεια, με μικρότερη απαιτούμενη ενέργεια, κ.λπ.), ωστόσο πολλές ελληνικές εταιρείες δουλεύουν εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v