Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Πληροφοριακό της Ideal

Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «IDEAL HOLDINGS A.E.» προς τους μετόχους της εταιρίας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.», γνωστοποίησε η Ε.Κ.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Πληροφοριακό της Ideal

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 960η/4.8.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «IDEAL HOLDINGS A.E.» προς τους μετόχους της εταιρίας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.».
  • Τη χορήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4706/2020 -για πρώτη φορά μετά την υιοθέτηση των διατάξεων του νόμου αυτού για σύσταση νέου τύπου Ο.Ε.Ε.- άδειας σύστασης του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την επωνυμία «Ε3» και την έγκριση της εταιρείας «ELIKONOS CAPITAL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.» ως εταιρεία διαχείρισης του ως άνω Ο.Ε.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v