Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορά: «Πράσινο φως» σε Παγκρήτια, τέλος εποχής για Ευρωπαϊκή Πίστη

Η Επιτροπή ενέκρινε μεταξύ άλλων το συμπλήρωμα του ενημερωτικού για τη δημόσια προσφορά στην Παγκρήτια Τράπεζα και τη διαγραφή των μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης από το ταμπλό του ΧΑ.

Κεφαλαιαγορά: «Πράσινο φως» σε Παγκρήτια, τέλος εποχής για Ευρωπαϊκή Πίστη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 966η/30.9.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του Συμπληρώματος του από 5/9/2022 δημοσιευμένου ενημερωτικού δελτίου της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, χωρίς την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «RB ELLAKTOR HOLDING B.V.» προς τους μετόχους της εταιρίας «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3461/2006.

- Την διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

Σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.", σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.3371/2005, οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, όπως ανακοίνωσε το ΧΑ.

- Την επιβολή συνολικού προστίμου πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) στην εταιρία «BCASH GREECE INC PRIVATE CO» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 30 (παρ. 1), του άρθρου 35 (παρ.1,2,3), του άρθρου 13 (παρ. 1(α) και 1(δ) ) σε συνδυασμό (σε κάποιες περιπτώσεις) με το άρθρο 12 (παρ. 1 β(αα)), λόγω αδυναμιών στην εφαρμογή των διαδικασιών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v