Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θα αξιολογείται ο «εσωτερικός έλεγχος» των εισηγμένων

Ο «οδηγός» που θα χρησιμοποιούν οι ορκωτοί ελεγκτές για να αξιολογήσουν την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών. Τι δηλώνει στο Euro2day.gr ο πρόεδρος της ΕΛΤΕ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Πώς θα αξιολογείται ο «εσωτερικός έλεγχος» των εισηγμένων

Σε μια νέα κίνηση που στόχο έχει να προάγει το θεσμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης και την εύρυθμη λειτουργία των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας προχώρησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Πρόκειται για την εκπόνηση του πλαισίου, μέσα από το οποίο θα αξιολογείται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών (το πλαίσιο παρουσιάζεται αναλυτικά στο «επισυναπτόμενο αρχείο»).

Ειδικότερα, πρόκειται για τον «οδηγό» που θα  χρησιμοποιούν οι ορκωτοί ελεγκτές προκειμένου κάθε χρόνο να αξιολογούν την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών. Η διαδικασία αυτή ξεκινά άμεσα, καθώς έως το τέλος του προσεχούς Μαρτίου, θα  πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις των ορκωτών για το σύστημα εσωτερικού ελέγχουν των εταιρειών για τη οικονομική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2022. 

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, όχι μόνο γιατί η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί κομβικό ζήτημα για το θεσμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά και γιατί οι εισηγμένες εταιρείες και οι ορκωτοί ελεγκτές περίμεναν με έντονο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο πλαίσιο προκειμένου να προσαρμοστούν και να δράσουν αναλόγως.

Σε δήλωσή του προς το Euro2day.gr ο πρόεδρος της ΕΛΤΕ Παναγιώτης Γιαννόπουλος σημειώνει: «Για το σημαντικό έργο της αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών (ν.4706/2020), στο πλαίσιο της εποπτείας μας, και λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίσαμε το  ελεγκτικό πλαίσιο σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ενώ παράλληλα αναπτύξαμε και ενδεικτικό πρόγραμμα ελέγχου το οποίο προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας. 

Επιπρόσθετα, με το παρόν πλαίσιο παρέχεται και μία σειρά από πρακτικές οδηγίες που αποσκοπεί στην ομαλή εφαρμογή του νέου νόμου και την επεξήγηση σημαντικών θεμάτων που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα τόσο από τις εταιρείες, όσο και από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v