Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Σε ποιες μετοχές θα ισχύσουν τα όρια διακύμανσης ±10% από Δευτέρα

Ως ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών ορίζεται η Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψιν τα στοιχεία διασποράς του κλεισίματος της χθεσινής συνεδρίασης.

ΧΑ: Σε ποιες μετοχές θα ισχύσουν τα όρια διακύμανσης ±10% από Δευτέρα

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 1ης Μαρτίου 2023, σχετικά με την τροποποίηση της Απόφασης 22 της Δ.Ε.Χ.Α., επισημαίνεται ότι τα νέα όρια διακύμανσης των τιμών μετοχών με διασπορά μικρότερη του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των κοινών μετοχών εισηγμένης εταιρείας ορίζονται σε ±10% επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής.

Το ποσοστό της διασποράς των μετοχών θα προκύπτει από τακτικούς ελέγχους οι οποίοι θα διενεργούνται ανά ημερολογιακό τρίμηνο σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Τα όρια αυτά ισχύουν ανεξαρτήτως: (i) της διαβάθμισης της μετοχής σε συναλλακτική βαθμίδα, και (ii) της ύπαρξης ειδικού διαπραγματευτή.

Επιπλέον, ο προσδιορισμός της τιμής κλεισίματος της μετοχής θα πραγματοποιείται με την Ενισχυμένη Μέθοδο με έλεγχο σημαντικής αξίας συναλλαγών, όπως περιγράφεται στην §2.1.9.2.1 (Γ) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τέλος, το στατικό όριο του Αυτόματου Μηχανισμού Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) δεν εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες μετοχές.

Ως ημερομηνία εφαρμογής των παραπάνω αλλαγών ορίζεται η Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψιν τα στοιχεία διασποράς του κλεισίματος της χθεσινής συνεδρίασης (Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023).

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι μετοχές για τις οποίες θα ισχύουν τα όρια διακύμανσης ±10% επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής είναι οι εξής:

1. TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΟ)
2. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)
3. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
4. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)
5. ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)
6. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)
7. ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
8. AVE Α.Ε. (ΚΟ)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v