Μαθιός Πυρίμαχα: Ανω του 5% το ποσοστό του Γ. Μιχαηλίδη

Ο μέτοχος ενημέρωσε την εταιρεία στις 10/06/2023 ότι κατά τη συνεδρίαση της 7/06/2023 απέκτησε 19.345 μετοχές και έτσι υπερέβη το 5% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου.

Μαθιός Πυρίμαχα: Ανω του 5% το ποσοστό του Γ. Μιχαηλίδη

Η Εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. γνωστοποιεί ενημέρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 που έλαβε από μέτοχό της, σε συμμόρφωση με την οδηγία περί διαφάνειας, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας μας.

Ο μέτοχος Γεώργιος Μιχαηλίδης του Κυριάκου ενημέρωσε την εταιρεία μας στις 10/06/2023 ότι κατά τη συνεδρίαση της 7/06/2023 απέκτησε 19.345 μετοχές και έτσι υπερέβη το 5% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μας.

Συγκεκριμένα επί συνόλου 9.819.370 μετοχών κατέχει 506.235 μετοχές (ήτοι 5,155% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια), υπερβαίνοντας έτσι το όριο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v