Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Τράπεζα: Αναβάθμιση σε «ΒΒ» από τη Fitch

Η αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα αντανακλά τη διαρθρωτική βελτίωση στην κερδοφορία. Σταθερό το outlook. «Μπόνους» η ισχυρή καταθετική βάση και οι υψηλοί κεφαλαιακοί δείκτες.

Εθνική Τράπεζα: Αναβάθμιση σε «ΒΒ» από τη Fitch

Η Fitch αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Εθνικής Τράπεζας σε «ΒΒ» από «ΒΒ-» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας σε «bb» από «bb-».

To outlook είναι σταθερό. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης, η αναβάθμιση αντανακλά τη διαρθρωτική βελτίωση στην κερδοφορία από τα υψηλότερα επιτόκια της ΕΚΤ και τα χαμηλά επιτόκια των καταθέσεων, την προσεκτική διαχείριση του κόστους και την ομαλοποίηση των δαπανών απομείωσης μετά την επιτυχή στρατηγική μείωσης του ρίσκου στον ισολογισμό της. 

Αυτό έχει επιτρέψει στην Eθνική Τράπεζα να συσσωρεύσει κεφάλαια αρκετά πάνω από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών και έχει προσφέρει ευελιξία για την πραγματοποίηση επενδύσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οι οποίες αναμένεται σύμφωνα με τη Fitch να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας. 

Bασικοί παράγοντες για την αναβάθμιση

Το κεφάλαιο και το εμπορικό σήμα στηρίζουν την αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της Eθνικής Τράπεζας αντανακλά την ισχυρή της θέση στην εγχώρια ελληνικά αγορά, η οποία προσφέρει στήριξη στις δραστηριότητές της και στις προοπτικές κερδοφορίας, την ισχυρή καταθετική βάση και την υγιή ρευστότητα. Η αξιολόγηση αντανακλά επίσης τους υψηλούς κεφαλαιακούς δείκτες, πάνω από τον μέσο όρο στον τραπεζικό τομέα, και τη χαμηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση από προβληματικά στοιχεία ενεργητικού.

Συστημική Εγχώρια Τράπεζα: Η Eθνική είναι μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας, όπου έχει ισχυρό μερίδιο αγοράς, στη λιανική τραπεζική. H Fitch εκτιμά ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Eθνικής είναι πιο βιώσιμο από αυτό των ελληνικών τραπεζών με χαμηλότερη αξιολόγηση λόγω της μεγαλύτερης προόδου που έχει σημειώσει στη μείωση του ρίσκου στον ισολογισμό της.

Σταθεροποιημένο Προφίλ Ρίσκου: Το προφίλ ρίσκου της Eθνικής έχει βελτιωθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου, λαμβάνοντας στήριξη από τη σημαντική μείωση στα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού, αν και παραμένουν υψηλά με βάση τα ευρωπαϊκά κριτήρια. H Fitch αναμένει σταθερή ποιότητα στα στοιχεία ενεργητικού.

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPE): Ο δείκτης NPE στο 5,8% στο τέλος του Ιουνίου έχει υποχωρήσει σημαντικά και είναι καλύτερος από τον μέσο όρο στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, αλλά παραμένει σχετικά υψηλός σε σχέση με τα διεθνή κριτήρια.

Ικανοποιητική, βιώσιμη κερδοφορία: Τα λειτουργικά κέρδη της Eθνικής έχουν ωφεληθεί σημαντικά από τα υψηλότερα επιτόκια και την πρόοδο στην αναδιάρθρωση της τράπεζας και η Fitch αναμένει να σταθεροποιηθούν στο 2,5%.

Ικανοποιητικά Κεφαλαιακά Μαξιλάρια: Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 17,3% στο τέλος Ιουνίου βρίσκεται αρκετά πάνω από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, ενώ η οργανική δημιουργία κεφαλαίου ευνοείται από τη βελτιωμένη κερδοφορία. Ωστόσο, τα κεφάλαια παραμένουν εκτεθειμένα στο ρίσκο που προκύπτει από κατά κύριο λόγο εγχώριο βιβλίο δανείων της τράπεζας και την έκθεση στο ελληνικό κράτος.

Ισχυρή καταθετική βάση: Ο λόγος δανείων/καταθέσεων της Eθνικής έχει μειωθεί στο 60% ως αποτέλεσμα της μείωσης του ρίσκου στον ισολογισμό της τράπεζας και της συνεχούς αύξησης των καταθέσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v