Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

HSBC: Γιατί είναι κορυφαία επιλογή η Alpha Bank στις αναδυόμενες αγορές

Σύσταση «αγοράς» με τιμή-στόχο στα 2,2 ευρώ για την ελληνική τράπεζα. Οι προοπτικές, το re-rating, το discount και πώς σχολιάζει την κίνηση της UniCredit.

HSBC: Γιατί είναι κορυφαία επιλογή η Alpha Bank στις αναδυόμενες αγορές

Η HSBC προτείνει στα χαρτοφυλάκια των αναδυόμενων αγορών τη μετοχή της Alpha Bank μαζί με άλλες 23 μετοχές, συμβουλεύοντας με αξιολόγηση «buy» και τιμή-στόχο τα 2,20 ευρώ. Αυτό αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς μέσω της σύστασης «αγοράς».

O οίκος αναφέρεται στην απόκτηση από τη UniCredit ποσοστού 9,6% στην Αlpha Bank, σηματοδοτώντας έτσι μια επιπλέον απόκτηση μετοχών. Η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντικός καταλύτης για τη μετοχή της τράπεζας, εφόσον ο ιταλικός όμιλος αυξήσει την έκθεσή του σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με τον βρετανικό οίκο, ο εγχώριος τραπεζικός δείκτης έχει σχεδόν τριπλασιαστεί την τελευταία τριετία, εν μέσω σημαντικών βελτιώσεων στην ποιότητα του ενεργητικού και των υψηλότερων επιτοκίων, διαμορφώνοντας ένα εξαιρετικά υποστηρικτικό σενάριο.

Ωστόσο, αν και υπήρξε re-rating της μετοχής της Αlpha Bank, αυτή ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλες συστημικές τράπεζες. Αυτό οφείλεται στα ηπιότερα καθαρά έσοδα από τόκους έναντι άλλων, με αποτέλεσμα η μετοχή να υποαποδίδει έναντι του δείκτη κατά περίπου 50% σε βάθος τριετίας.

Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) στις 0,5 φορές για το 2024, υποδηλώνοντας έκπτωση 16% σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες τράπεζες. Επιπλέον, βρίσκεται στο χαμηλότερο άκρο μεταξύ των τραπεζών που καλύπτονται από την HSBC στην περιοχή EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και στη Λατινική Αμερική. Η HSBC βρίσκει αδικαιολόγητη αυτή τη χαμηλή αποτίμηση και θεωρεί ότι η Αlpha Bank προσφέρει σημαντική έκθεση στο εγχώριο επενδυτικό story με ευνοϊκή απόδοση κινδύνου ακόμη και μετά την επαναξιολόγηση της οικονομίας της χώρας.

Η Αlpha Bank διαθέτει υγιή ισολογισμό, με δείκτη NPE (Non-Performing Exposure) 7% και δείκτη εποπτικών κεφαλαίων CET1 περίπου 15%, σύμφωνα με τις μετρήσεις του τρίτου τριμήνου (προσαρμοσμένο για την πώληση της θυγατρικής της στη Ρουμανία).

Αναμένοντας ένα περιβάλλον σταθερών έως μειούμενων επιτοκίων τα επόμενα δύο χρόνια, η απόδοση των καθαρών εσόδων από τόκους της Alpha θα μπορούσε να ξεπεράσει άλλες τράπεζες, καθώς η πηγή εσόδων της βασίζεται λιγότερο στα έσοδα από τόκους από ρευστά διαθέσιμα.

Αναμένουμε ότι θα επιτύχει απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) γύρω στο 10% (προσαρμοσμένη για τα πλεονάζοντα κεφάλαια), η οποία θα μπορούσε δυνητικά να κινηθεί υψηλότερα.

Οι αναλυτές δεν έχουν συνυπολογίσει τυχόν βελτίωση των εξόδων διαχείρισης των NPE ή μια πιθανή μείωση του κόστους κατά 60 εκατ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Η διοίκηση της τράπεζας αναμένει επίσης αύξηση του ROTE κατά 50 μονάδες βάσης από την πώληση της οντότητάς της στη Ρουμανία, με περαιτέρω δυνητική αύξηση που θα προέλθει από εμπορική συμφωνία, με στόχο το ROTE της Alpha να ξεπεράσει το 12% έως το 2025.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v