Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Merit: Ανανεώθηκε η ειδική διαπραγμάτευση στις μετοχές της Space Hellas

Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός έτους.

Merit: Ανανεώθηκε η ειδική διαπραγμάτευση στις μετοχές της Space Hellas

Η εταιρία MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρείας «SPACE HELLAS Α.Ε.», προς ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών αυτών. Η εταιρεία MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρεία, με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί της μετοχής της εταιρείας «SPACE HELLAS Α.Ε.». Για την υπηρεσία αυτή η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα λαμβάνει από την εκδότρια αμοιβή.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρεία έχει διάρκεια ενός (1) έτους.ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v