Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Ideal

To Ενημερωτικό της Ideal αναφέρεται στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος στο ΧΑ.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Ideal

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1004η/5.12.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «IDEAL HOLDINGS AE» σχετικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €40.000 στην κ. Χριστιάνα Μυγδάλη για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, αναφορικά με τις συναλλαγές που διενήργησε επί της μετοχής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ» σε επιμέρους χρονικές περιόδους κατά το έτος 2017.

Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €12.000 στον κ. Σπηλιώτη Αριστοτέλη, πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» και «ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ», για παράβαση του άρθρου 19 (παρ. 11) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, όπως αυτό εξειδικεύεται με τις διατάξεις του άρθρου 7, 8 και 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/522, για συναλλαγές που διενεργήθηκαν εντός «κλειστών περιόδων» στο διάστημα 2016 έως 2020 επί μετοχών καιπαράγωγων των προαναφερόμενων εισηγμένων εταιριών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v