Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Cenergy: Αυξάνει εκτιμήσεις και τιμή-στόχο η Πειραιώς Χρηματιστηριακή

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις της μετοχής, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η μετοχή παραμένει ένα ελκυστικό αναπτυξιακό story στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης, το οποίο δεν έχει αποτιμηθεί στα τρέχοντα επίπεδα.

Cenergy: Αυξάνει εκτιμήσεις και τιμή-στόχο η Πειραιώς Χρηματιστηριακή

Νέα τιμή στόχο στα 9,25 ευρώ και περιθώριο ανόδου 30% από τα τρέχοντα επίπεδα προβλέπει η Πειραιώς Χρηματιστηριακή, διατηρώντας τη σύσταση υπεραπόδοσης για τη μετοχή.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει το ενισχυμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στον τομέα της ενέργειας, πάνω από €3 δισ. στο τέλος του εννεαμήνου του 2023. Η συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για υποβρύχια καλώδια και χερσαίες διασυνδέσεις επέτρεψαν στον όμιλο να συνάψει νέες συμβάσεις που εκτείνονται έως το 2028, ενώ το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της Cenergy παρέχει ευελιξία.

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις της μετοχής της Cenergy Holdings το 2023, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η μετοχή παραμένει ένα ελκυστικό αναπτυξιακό story στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης, το οποίο δεν έχει αποτιμηθεί στα τρέχοντα επίπεδα.

Στα κύρια σημεία των αλλαγών στην αποτίμηση της Cenergy Holdings, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η δίκαιη αξία για το τμήμα καλωδίων ανέρχεται στα 1,52 δισ. ευρώ και για το τμήμα των χαλυβδοσωλήνων σε 237 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις προβλέψεις της, η μετοχή της Cenergy είναι ελκυστικά αποτιμημένη με 7 φορές περίπου σε όρους EV/EBITDA, με σημαντικό discount έναντι των ομοειδών εταιρειών Prysmian και NKT που είναι διαπραγματεύσιμες στις 9 φορές περίπου τον δείκτη EV/EBITDA», εκτιμά η Πειραιώς Χρηματιστηριακή.

Η χρηματιστηριακής για φέτος αυξάνει τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου κατά 20% στα 243 εκατ. ευρώ και εκτιμά ότι το 2028 τα προσαρμοσμένα EBITDA θα ανέλθουν σε 358 εκατ. ευρώ (έναντι 268 εκατ. ευρώ που εκτιμήθηκε προηγουμένως).

Οι ταμειακές ροές του ομίλου αναμένεται θα ανακάμψουν έντονα το 2024 από 10 εκατ. ευρώ το 2023 σε 80 εκατ. ευρώ, καθώς το κεφάλαιο κίνησης ομαλοποιείται, επιταχύνοντας σε 150 εκατ. ευρώ το 2025. Ο δείκτης καθαρού χρέους/EBITDA μειώνεται από τις 2,5 φορές το 2023 σε 2 φορές το 2024 και μία φορά το 2025.

Τέλος, η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι το μέρισμα φέτος θα είναι σημαντικά αυξημένο από τα 0,05 ευρώ σε 0,07 ευρώ και θα αυξάνεται περίπου 50% ετησίως στη συνέχεια, με ένα μέσο δείκτη διανομής 30%.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v