Σαράντης: Στις 13 Μαίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,219/μετοχή

Από την Πέμπτη 2 Μαΐου 2024, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα για τη χρήση 2023.

Σαράντης: Στις 13 Μαίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,219/μετοχή

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 23.04.2024 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,2243810572 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 1.995.808 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,231286048 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,2197217456 ευρώ ανά μετοχή.

Από την Πέμπτη 2 Μαΐου 2024 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα για τη χρήση 2023.

Δικαιούχοι στο μέρισμα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 από την πληρώτρια τράπεζα «EUROBANK S.A.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v