Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους με ημερομηνία 17 Μαρτίου 2008. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους με ημερομηνία 17 Μαρτίου 2008.

Ειδικότερα, στο 5,011% διαμορφώθηκε στις 6/3/2008 το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της Morgan Stanley στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΑΕ.

Την ίδια ημερομηνία στο 5,12% από 5,068% προηγουμένως αυξήθηκε το ποσοστό μετοχών της Τράπεζας Κύπρου που κατέχει η Lone Pine Capital LLC, ως διαχειριστής επενδυτικών ταμείων.

Ακόμη, στις 11/3/2008 το ποσοστό του κ. Σωκράτη Κόκκαλης στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot μειώθηκε στο 24,173% από 27,260% που ήταν προηγουμένως.

Εν τω μεταξύ, στο 49,890% από 50,160% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής της κ. Αικατερίνης Κυριακοπούλου στο μετοχικό κεφάλαιο της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, μετά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 165.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στις 19.12.2007.

Στο ανωτέρω ποσοστό, ήτοι 49,89%, περιλαμβάνεται: α) άμεση συμμετοχή 10,89%, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 3.362.452 και β) έμμεση συμμετοχή 39,00%, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 12.042.288.

Επίσης, στο 53,120% από 53,166% μειώθηκε στις 12/3/2008 το ποσοστό που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Βαλκάν Εξπορτ η εταιρία Μηχανική.

Τέλος, στο 5,002% ανήλθε στις 11/3/2008 το ποσοστό που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Ν. Λεβεντέρης ο κ. Δημήτρης Κωνσταντακάτος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v