Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισαγωγή νέων μετοχών ενέκρινε το Χ.Α.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Χατζηϊωάννου και της Multirama.

Εισαγωγή νέων μετοχών ενέκρινε το Χ.Α.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 30.721.674 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Χατζηϊωάννου, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
 
Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 26η Μαρτίου 2008.

Επίσης, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Multirama., που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 27η Μαρτίου 2008.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε:

1. την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ETF FTSE 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «ΕΘΝΙΚΗ Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 7η Απριλίου 2008.

2. την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ».

3. την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων «ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ.» & «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «ΕΘΝΙΚΗ Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ».

4. την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «ARTION Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

5. την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης «YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «BETA Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v