Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους με ημερομηνία 29 Απριλίου 2008. Δείτε το σχετικό αρχείο του Χρηματιστηρίου.

  • της Ελένης Γλάρου
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους με ημερομηνία 29 Απριλίου 2008. Δείτε το σχετικό αρχείο του Χρηματιστηρίου.

Αναλυτικότερα, στις 17 Απριλίου 2008 η Schroders αύξησε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Μπάμπης Βωβός στο 5,30% από 4,84%. Το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας είναι μέσω των Schroder Investment Management Limited 4,21% & Schroder Investment Management North America Limited 1,10%.

Επίσης, στο 4,480% από 5,920% κατήλθε το ποσοστό της Fidelity, στο μετοχικό κεφάλαιο της Κλουκίνας Λάππας, στις 17/04/2008. Το ανωτέρο ποσοστό συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου η εταιρία το κατέχει έμμεσα μέσω της FRM LLC.

Στο 19,370% από 20,440% κατήλθε το ποσοστό του κ. Απόστολoυ Βεντούρη στη ΝΕΛ στις 18/04/08.

Στο 4,95% από 5,16% προηγουμένως, κατήλθε στις 16/4/08 το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η JP Morgan Chase & Co στην εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ.

Στο 6,07% από 5,735% ανήλθε η συνολική συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας Τράπεζας στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στις 21 Απριλίου 2008. Το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής αναλύεται ως εξής: α) Άμεση συμμετοχή 5,73%, β) Έμμεση συμμετοχή 0,34%, μέσω "ελεγχόμενων επιχειρήσεων".

Εξάλλου, στο 41,800% από 37,696% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής της EFG Consolidated Holdings στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias στις 24/4/08. Το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας EFG Consolidated Holdings ελέγχεται από την εταιρία Private Financial Investments Holding Ltd, η οποία ελέγχεται κατά 100% από την EFG Bank European Financial Group.

Στο 5,09% από 4,93% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής της κ. Βασιλικής Βαλιανάτου στις 23/4/08 επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της F.G. Europe, αποτέλεσμα της πρόσφατης ακύρωσης ιδίων μετοχών.

Ενδοοικογενειακή συναλλαγή αφορούσε σήμερα 29/4/08 η μεταβίβαση ποσοστού 3% της Ακρίτας μέσω πακέτου 400.000 μετοχών στην τιμή των 1,82 ευρώ, από τον Πρόεδρο της εταιρίας Αθ. Σαράντη στο Διευθύνοντα Σύμβουλο Γ. Σαράντη. Μετά την ανωτέρω συναλλαγή το ποσοστό του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γεώργιου Σαράντη, ανήλθε από 12,399% σε 15,475% και το ποσοστό του κ. Αθανάσιου Σαράντη κατήλθε από 20,797 σε 17,720%.

Σε άρση ενεχύρου επί των μετοχών της εταιρίας Κούμπας Συμμετοχών προχώρησε στις 16/4/08 ο κ. Γεώργιος Κούμπας, του οποίου το ποσοστό του επί των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης διαμορφώθηκε στο 48,223% από 41,994%, ενώ της Τράπεζας Αττικής μηδενίστηκε από 5,700%.

Τέλος, στο 9,842% από 11,300% διαμορφώθηκε το ποσοστό του κ. Σπυρίδωνα Κούτλα επί των δικαιωμάτων ψήφου της Προοδευτικής στις 21/4/08.

--- Εναλλακτική Αγορά

Αλλαγές επήλθαν στις 21/04/08 στο μετοχικό κεφάλαιο της Envitec, καθώς το ποσοστό του κ. Παναγιώτη Καλογερόπουλου κατήλθε στο 35,338% από 36,47%, ενώ του κ. Δημητρίου Δρούγκα ανήλθε στο 17,783% από 16,65%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v