Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορά: Διευκρινήσεις για Βαρβαρέσο

Εκ παραδρομής αναγράφηκε ότι ο Στρατινάκης Στυλιανός ήταν συγγενής μέλους Δ.Σ. της εταιρίας Βαρβαρέσος, αντί του ορθού ότι ήταν συγγενής μέλους Δ.Σ. της Ανάπτυξη ΑΕΛΔΕ, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κεφαλαιαγορά: Διευκρινήσεις για Βαρβαρέσο
Σε διευκρινίσεις προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε δύο φυσικά και δύο νομικά πρόσωπα για μεθοδευμένες συναλλαγές με στόχο τον επηρεασμό της τιμής στη μετοχή Βαρβαρέσος.

Ειδικότερα, με αυτή τη νέα της ανακοίνωση, τονίζει ότι αναγράφηκε εκ παραδρομής ότι ο Στρατινάκης Στυλιανός ήταν συγγενής μέλους Δ.Σ. της εταιρίας Βαρβαρέσος, αντί του ορθού ότι ήταν συγγενής μέλους Δ.Σ. της Ανάπτυξη ΑΕΛΔΕ.

Εξάλλου, το δ.σ. της Ανάπτυξη ΑΕΛΔΕ εκφράζει την έκπληξή του για το πρόστιμο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υποστηρίζοντας ότι ”καμία σχέση δεν είχε ούτε έχει με οιαδήποτε μεθόδευση συναλλαγών και ότι σε ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις δεν έπραξε άλλο από την τήρηση της νόμιμης υποχρέωσης της προς διαβίβαση υπαρκτών εντολών πελατών της”.

”Είναι δε αυτονόητο ότι το ίδιο ισχύει και για την ίδια κα Αναστασία Βαρβαρέσου, Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά το ανωτέρω διάστημα και νυν Αντιπρόεδρο της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ, η οποία και έχει εγγράφως αναγνωρίσει όλες τις για λογαριασμό της συναλλαγές επί των μετοχών της εταιρίας της, γεγονός για το οποίο έχουν ενημερωθεί οι εποπτικές αρχές” επισημαίνεται σχετικώς.

Παράλληλα στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ”προσπάθεια αποπροσανατολισμού των επενδυτών, θύμα της οποίας φοβούμαστε έπεσαν και οι ίδιες οι εποπτικές αρχές”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v