Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κύπρου Sec: Τι έκανε στο έτος η ΕΝ.Α

Συγκρατημένη μείωση της κερδοφορίας τους και αύξηση του κύκλου εργασιών τους εμφάνισαν οι εισηγμένες στην ΕΝ.Α. εταιρίες για το 2008, αναφέρει σε σχετικό της report η Κύπρου Χρηματιστηριακή.

Κύπρου Sec: Τι έκανε στο έτος η ΕΝ.Α
Συγκρατημένη μείωση της κερδοφορίας τους και αύξηση του κύκλου εργασιών τους εμφάνισαν οι εισηγμένες στην ΕΝ.Α. εταιρίες, με βάση τα ετήσια δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία χρήσης 2008, αναφέρει σε σχετικό της report η Κύπρου Χρηματιστηριακή.

Αναλυτικά, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (καθαρά κέρδη) για το σύνολο των εταιριών της ΕΝ.Α. ανήλθαν το 2008 σε 16,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16,2% σε σχέση με το 2007. Ο κύκλος εργασιών όλων των εταιριών της ΕΝ.Α. αυξήθηκε κατά 11,3% σε σύγκριση με το 2007.

Η υποχώρηση των προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κερδών (EBITDA) κατά 3,6% οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους των πωληθέντων και των λειτουργικών εξόδων, ενώ το περιθώριο καθαρών κερδών υποχώρησε στο 12% από 17% το 2007, αφού τα χρηματοοικονομικά έξοδα επιβάρυναν περισσότερο τη λειτουργική κερδοφορία.

Από το σύνολο των εισηγμένων εταιριών στην ΕΝ.Α. εννέα παρουσίασαν κέρδη για τη χρήση 2008 και μία μόνο κατέγραψε ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων μέσω της εισαγωγής στο Χ.Α. οδήγησε στη μείωση του δείκτη τραπεζικού δανεισμού/ίδια κεφάλαια στα επίπεδα του 0,99 το 2008 από 1,11 το 2007.

Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, η ΕΝ.Α. ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 2008 και μέχρι το τέλος της περυσινής χρονιάς είχαν εισαχθεί για διαπραγμάτευση 10 εταιρίες, οι οποίες είχαν αντλήσει μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 13,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων κεφάλαια ύψους 9,1 εκατ. μέσω αυξήσεως κεφαλαίου και κεφάλαια ύψους 4,1 εκατ. ευρώ μέσω μεταβίβασης υφιστάμενων μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v