Επιφυλακτική για ελληνικές τράπεζες η MS

Επιφυλακτική στάση για τέσσερις ελληνικές τράπεζες διατηρεί η Morgan Stanley, σε έκθεσή της με ημερομηνία 22 Απριλίου, ενώ εξετάζει τρία διαφορετικά σενάρια για την κάθεμία. Top pick του οίκου η Alpha Bank.

Επιφυλακτική για ελληνικές τράπεζες η MS
Την επιφυλακτική της στάση για τις ελληνικές τράπεζες, λόγω της διεθνούς έκθεσής τους και τις επιπτώσεις της επιβράδυνσης των μακροοικονομικών στοιχείων σε ΝΑ Ευρώπη και Τουρκία, διατηρεί η Morgan Stanley, όπως αναφέρει σε έκθεσή της στις 22 Απριλίου.

Κορυφαία επιλογή της η Alpha Bank, για την οποία δίνει σύσταση “overweight”, ενώ προτιμά λιγότερο την Eurobank, δίνοντάς της σύσταση “underweight”. «Ουδέτερη» στάση για Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Μεταξύ άλλων, ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι τα βασικά συμπεράσματα από τα σχόλια των διοικήσεων των τραπεζών κατά τη διάρκεια του τραπεζικού conference που πραγματοποίησε, είναι τα εξής:

- Το NIM (καθαρό επιτοκιακό περιθώριο)  θα πληγεί το α’ τρίμηνο του 2009: Το πρώτο τρίμηνο του 2009 αναμένεται να είναι και το χειρότερο του έτους, όσον αφορά το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, λόγω των επιπτώσεων των μειούμενων επιτοκίων στην καταθετική βάση των τραπεζών. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι τράπεζες εκτιμούν ότι θα αντισταθμίσουν αυτόν τον παράγοντα μέσω υψηλότερων spreads στις προθεσμιακές καταθέσεις και της ανατιμολόγησης των δανειακών χαρτοφυλακίων τους.

- Η ποιότητα των assets θα επιδεινωθεί: Το γεγονός ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να αυξηθούν τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς, αποτελεί κοινή εκτίμηση. Η Εθνική Τράπεζα αναμένει ότι ο ρυθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα διαμορφωθεί στο 6% το 2009, από 3,3% το 2008, που εκτιμάται ότι θα «μεταφραστεί» σε κόστος ρίσκου 145 μονάδων βάσης. Η Eurobank εκτιμά πως το κόστος του ρίσκου θα διαμορφωθεί στις 150 μονάδες βάσης το 2009.

- Προσπάθειες περιορισμού κόστους: Οι περισσότερες τράπεζες εντείνουν τις προσπάθειες περιορισμού του κόστους τους, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι πιέσεις στον κύκλο εργασιών. Ο πιο «επιθετικός» στόχος είναι αυτός της Eurobank, που αναμένει μείωση των δαπανών κατά 5% το 2009. Γενικά, η επέκταση στην ΝΑ Ευρώπη έχει «παγώσει», με τις τράπεζες να αναμένουν βελτίωση της παραγωγικότητας στα καταστήματα που έχουν ανοίξει πρόσφατα.

Η Morgan Stanley από την πλευρά της θεωρεί πως οι εκτιμήσεις της αντανακλούν ένα απαισιόδοξο σενάριο, όσον αφορά τα περιθώρια.

Τα τρία σενάρια

Και για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες που καλύπτονται σε αυτή την έκθεση, ο οίκος έχει καταλήξει σε τρεις διαφορετικές προοπτικές ανάλογα με το αν οι περιβάλλουσες συνθήκες του επόμενου διαστήματος και συγκεκριμένα του 2009 είναι αισιόδοξες, απαισιόδοξες ή κάπου στη μέση.  
 
Αισιόδοξο σενάριο: Περιορισμένη επιδείνωση της ποιότητας ενεργητικού και βελτιωμένη θέση χρηματοδότησης. Βάσει αυτού του σεναρίου το ελληνικό ΑΕΠ αυξάνεται ελαφρά το 2009 και οι αγορές της Ν.Α. Ευρώπης ανακάμπτουν.

Βασικό σενάριο: Εξακολουθούμενες πιέσεις χρηματοδότησης με τα μακροοικονομικά δεδομένα να επιδεινώνονται. Το ελληνικό ΑΕΠ εμφανίζει αρνητική ανάπτυξη κατά 0,5% στο 2009 και το κόστος δανεισμού ανεβαίνει.

Απαισιόδοξο σενάριο: Σοβαρή επιβράδυνση στην Ελλάδα και την Τουρκία αλλά και κρίση στη Ν.Α. Ευρώπη. Το ελληνικό ΑΕΠ υποχωρεί στο 2009 με τον εγχώριο ρυθμό αύξησης των δανείων σημαντικά χαμηλότερα του κυβερνητικού στόχου για 10%. Υποτίμηση ξένων νομισμάτων και μετατροπή των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου μέσα στο τρέχον έτος.

Σε ό,τι αφορά την Εθνική Τράπεζα, η Morgan Stanley θέτει την τιμή στόχο στα 10 ευρώ και τη σύσταση σε equal weight. Όπως επισημαίνει ο οίκος, εξηγώντας την σύσταση, η Εθνική είναι η καλύτερα τοποθετημένη τράπεζα στην Ελλάδα αλλά αυτό ήδη αποτυπώνεται στo premium της αποτίμησης που εμφανίζει.

Τα τρία σενάρια για την Εθνική προβλέπουν τιμή στα 16,5 ευρώ κατά το σενάριο που χαρακτηρίζεται «αισιόδοξο»- με πολλαπλασιαστή εκτιμώμενων κερδών ανά μετοχή το 2009 στο 7. Τιμή στα 10,5 ευρώ προβλέπει η περίπτωση του βασικού σεναρίου (με πολλαπλασιαστή κερδών στο 7)  και στα 3,5 ευρώ για την περίπτωση του απαισιόδοξου σεναρίου (με πολλαπλασιαστή κερδών στο 5).

Για τη Eurobank, η Morgan Stanley θέτει την τιμή στόχο στα 3 ευρώ και τη σύσταση σε underweight, καθώς είναι επιφυλακτική για τη μετοχή δεδομένης και της αβεβαιότητας για τη μακροοικονομική προοπτική στην περιοχή της «Νέας Ευρώπης».

Τα τρία σενάρια για τη Eurobank προβλέπουν: Αισιόδοξο σενάριο, τιμή στα 8 ευρώ, μ πολλαπλασιαστή κερδών στο 7, βασικό σενάριο με τιμή στόχο στα 3 ευρώ (πολλαπλασιαστής κερδών στο 9) και απαισιόδοξο με τιμή στα 1,8 ευρώ (πολλαπλασιαστής κερδών στο 9).

Σύσταση overweight θέτει η Morgan Stanley για την Alpha Bank, με τιμή στόχο τα 5,3 ευρώ. Ο οίκος ερμηνεύει την απόφασή του για σύσταση υπεραπόδοσης στην υποαπόδοση των μετοχών της Alpha Bank έναντι των ανταγωνιστών, παρά το ότι, όπως αναφέρει, θεωρεί τα θεμελιώδη της Alpha Bank σχετικά ισχυρότερα.

Κατά το αισιόδοξο σενάριο η τιμή της Alpha θα διαμορφωθεί στα 10,9 ευρώ, με πολλαπλασιαστή κερδών για το 2009 στο 8, κατά το βασικό στα 5,3 ευρώ (πολλαπλασιαστής κερδών στο 9) και κατά το απαισιόδοξο στα 2,5 ευρώ με πολλαπλασιαστή κερδών στο 8).

Η τιμή για την Πειραιώς μένει στα 3,8 ευρώ με σύσταση equal weight και τα ανησυχητικά σενάρια για μακροοικονομικό ρίσκο στη Ν.Α. Ευρώπη να εξακολουθούν.

Κατά το αισιόδοξο σενάριο της Morgan Stanley η τιμή της Πειραιώς θα διαμορφωθεί στα 9,7 ευρώ ανά μετοχή με τον πολλαπλασιαστή κερδών για το 2009 στο 8. Κατά το βασικό σενάριο η τιμή είναι στα 3,8 ευρώ και ο πολλαπλασιαστής κερδών στο 7, ενώ κατά το απαισιόδοξο σενάριο η τιμή είναι στα 2,2 ευρώ και ο πολλαπλασιαστής κερδών στο 6.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v