ΧΑ: 8+1 εισηγμένες που «φούσκωσαν» ακίνητα

Πολύ δύσκολα θα επιτρέψει η φετινή συγκυρία στις εταιρίες του Χ.Α. να "γράψουν" και πάλι κέρδη και υπεραξίες από την ανατίμηση των ακινήτων τους στις "εύλογες αξίες". Πώς προέκυψαν οι υψηλότερες αποτιμήσεις.

  • του Στέφανου Κοτζαμάνη
ΧΑ: 8+1 εισηγμένες που «φούσκωσαν» ακίνητα
Πολύ δύσκολα θα επιτρέψει η φετινή συγκυρία στις εταιρείες του Χ.Α. να «γράψουν» και πάλι κέρδη και υπεραξίες από την ανατίμηση των ακινήτων τους στις «εύλογες αξίες». Πως προέκυψαν οι υψηλότερες αποτιμήσεις.

Tο γεγονός ότι η περυσινή χρονιά κάθε άλλο παρά ευχάριστη ήταν για την αγορά των ακινήτων, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, δεν εμπόδισε αρκετές εταιρείες διαφόρων κλάδων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας να καταγράψουν κέρδη και υπεραξίες.

Συγκεκριμένα, από τις εισηγμένες που προχώρησαν σε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων τους άλλες ενίσχυσαν την κερδοφορία τους με μη επαναλαμβανόμενα κέρδη και άλλες απλώς αύξησαν τα ίδια κεφάλαιά τους, χωρίς ωστόσο να επηρεαστούν τα κέρδη τους.

Στο ερώτημα σχετικά με το πώς προέκυψαν ανεβασμένες αποτιμήσεις ακινήτων μέσα σε μία χρονιά (2008), την οποία η διεθνής αγορά δεν θέλει να θυμάται, υπάρχουν δύο απαντήσεις.

- Η πρώτη υποστηρίζει πως κάποιες εταιρείες είχαν αποφασίσει από τη χρήση του 2004 -έτος όπου για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα- να αναθεωρούν τις εύλογες αξίες των ακινήτων τους κάθε τέσσερα χρόνια, επομένως στη χρήση του 2008 ήρθε το... πλήρωμα του χρόνου. Έτσι, ακόμη κι αν δεχτούμε ότι οι εύλογες αξίες υποχώρησαν κατά την περυσινή χρήση, συνεκτιμήθηκε και η μεγάλη άνοδος που είχε σημειώσει η αγορά ακινήτων κατά την τριετία 2005 - 2007.

- Η δεύτερη απάντηση αφορά στο ότι ορισμένες εταιρείες -βασιζόμενες σε εκθέσεις οίκων- στήριξαν τις αυξημένες αποτιμήσεις των ακινήτων τους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και στο πώς αυτά επηρεάστηκαν μέσα στο έτος.

Πάντως, υπήρξε και η περίπτωση της Autohellas, η οποία από τη μία πλευρά αναπροσάρμοσε θετικά τα ίδια κεφάλαιά της κατά 18,5 εκατ. ευρώ και από την άλλη επιβάρυνε τα αποτελέσματά της κατά 609 χιλ. ευρώ. Η ανατίμηση προήλθε καθώς για πρώτη φορά τα ακίνητα αποτιμήθηκαν σε εύλογες αξίες και η αναπροσαρμογή αυτή συνέτεινε στην κάλυψη ενός σημαντικού ποσού της μείωσης της καθαρής θέσης που προέκυψε από την περυσινή επιστροφή κεφαλαίου.

---Η φετινή δυσκολία

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και παρά τα ερωτήματα που ενδεχομένως προκύπτουν από κάποιες αποτιμήσεις, οι θετικές αυτές επιδράσεις στα κέρδη και στα ίδια κεφάλαια των εισηγμένων εταιρειών δεν αναμένεται να επαναληφθούν και φέτος. Κι αυτό γιατί οι εκτιμήσεις για την πορεία των ακινήτων είναι πτωτικές και οι επαγγελματίες της αγοράς αναμένουν για το έτος που διανύουμε αύξηση στα yields μεταξύ 25 και 75 μονάδων βάσης, ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου και ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.

Έτσι, οι εταιρείες που πέρυσι έγραψαν κέρδη από ανατιμήσεις ακινήτων φέτος θα έχουν μία ακόμη δυσκολία (πέρα από την οικονομική κρίση) που θα τις εμποδίσει ώστε να επαναλάβουν τις προηγούμενες επιδόσεις τους.

ΠΟΙΕΣ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ

ATE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Η θυγατρική της ΑΤΕbank ενέγραψε υπεραξία από αποτίμηση ακινήτων στην εύλογη αξία τους κατά 23 εκατ. ευρώ, από τα οποία θα πρέπει να αφαιρεθούν 4,6 εκατ. ευρώ ως πρόσθετη αναβαλλόμενη φορολογία. Από την κίνηση αυτή δεν επηρεάστηκαν τα κέρδη της εισηγμένης, αλλά μόνο τα ίδια κεφάλαιά της, τα οποία στις 31/12/2008 διαμορφώθηκαν τελικά στα 20,09 εκατ. ευρώ.

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Η Δομική Κρήτης πέρυσι εμφάνισε κύκλο εργασιών 20,8 εκατ. ευρώ (έναντι 13,3 εκατ. ευρώ το 2007) και ζημίες προ φόρων (181.000 ευρώ, έναντι κερδών 6,8 εκατ. ευρώ το 2007) λόγω και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μικρομεσαίων κατασκευαστικών εταιρειών. Πάντως, στα αποτελέσματα της διετίας 2007 - 2008 συμμετείχε αποφασιστικά και η εγγραφή υπεραξιών «από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων», οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,04 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2008 και στα 7,78 εκατ. για τη χρήση του 2007.

ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ: Ο όμιλος πέρυσι παρουσίασε αύξηση πωλήσεων, από τα 64,8 στα 72,9 εκατ., και καθαρών κερδών από 1,8 εκατ. ευρώ στα 2,46 εκατ. Επιπλέον, ενίσχυσε τη ρευστότητά του κατά 7 εκατ. ευρώ πουλώντας ένα μη λειτουργικό ακίνητό του, ενώ επιπλέον ανέβασε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του (χωρίς να επηρεάσει όμως τα κέρδη) κατά 3,16 εκατ., καθώς προχώρησε σε αναπροσαρμογή των ακινήτων που διαθέτει κυρίως στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία.

ΙΚΤΙΝΟΣ: Κατά την περυσινή χρήση ο όμιλος παρουσίασε αυξημένο κύκλο εργασιών (από τα 18,59 στα 20,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 2,06 εκατ. ευρώ από 2,44 εκατ. το 2007. Η υποχώρηση των κερδών οφείλεται σε δύο λόγους: πρώτον, στην ύπαρξη έκτακτης ζημίας 910.000 ευρώ και δεύτερον στο γεγονός πως τα αποτελέσματα του 2008 από την ανατίμηση της εταιρείας Latirus, στην οποία συμμετέχει με 20% (διαθέτει μεγάλη έκταση στην Κρήτη που προορίζεται για ανάπτυξη), μειώθηκε από 706.000 σε 565.800 ευρώ.

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Ο όμιλος σχημάτισε θετικές υπεραξίες («αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων») 8,15 εκατ. ευρώ που δεν επηρέασαν την κερδοφορία, αλλά πέρασαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια και με τον τρόπο αυτόν τα διατήρησαν περίπου σταθερά (67,05 εκατ. ευρώ στις 31/12/2008, έναντι 67,12 εκατ. στις 31/12/2007), παρά τη ζημιογόνο πορεία της χρήσης.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η εταιρεία πέρυσι εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 112,9 εκατ. ευρώ (έναντι 119,2 εκατ. ευρώ το 2007) και καθαρά κέρδη 4,55 εκατ. ευρώ (5,65 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Τα κέρδη της χρήσης του 2008 επηρεάστηκαν θετικά κατά 374.000 ευρώ από τη μεταβολή της εύλογης αξίας δύο ακινήτων του ομίλου, όταν τα αντίστοιχα κέρδη του 2007 είχαν μειωθεί από υποαξίες ακινήτων οι οποίες τότε είχαν προέλθει από την απαλλοτρίωση μέρους ενός ακινήτου.

SPIDER: Το 2008 η Spider σημείωσε αύξηση στον κύκλο εργασιών (από 31,4 σε 37,2 εκατ. ευρώ) και ζημιογόνο αποτέλεσμα (-187 εκατ. έναντι 2,45 εκατ. ευρώ το 2007). Πάντως, το αποτέλεσμα του 2008 θα ήταν εντονότερα ζημιογόνο αν η εισηγμένη δεν ενέγραφε «κέρδη από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία» ύψους 685.000 ευρώ.

DRUCKFARBEN: Παρά το γεγονός ότι τα καθαρά αποτελέσματα του 2008 ήταν ελαφρώς ζημιογόνα (-283 χιλ. ευρώ), η καθαρή θέση αυξήθηκε από τα 26,77 στα 28,006 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων του ομίλου.

Βέβαια, εκτός από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των ακινήτων, αρκετές άλλες εισηγμένες επηρεάζονται από την κατάσταση που επικρατεί στη συγκεκριμένη αγορά, καθώς διαθέτουν μη λειτουργική ακίνητη περιουσία την οποία έχουν ως μεσομακροπρόθεσμο στόχο να εκμεταλλευτούν.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται εταιρείες όπως η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η Axon Συμμετοχών, η ΑΓΕΤ Ηρακλής, η Κούμπας Συμμετοχών, η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, η Cardico, η Rilken, η ΛΑΝΑΚΑΜ, η Ελφίκο, η Κεραμεία Αλλατίνη κ.ά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v