Κεφαλαιαγορά: "Γερές καμπάνες" για Citi & Hitech

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη σημερινή του συνεδρίαση επέβαλλε μεταξύ άλλων πρόστιμο 300.000 στη Citibank International και σειρά προστίμων στα μέλη του Δ.Σ. της Hitech.

Κεφαλαιαγορά:
Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη σημερινή του συνεδρίαση επέβαλλε μεταξύ άλλων πρόστιμο 300.000 στη Citibank International και σειρά προστίμων στα μέλη του Δ.Σ. της Hitech.

Αναλυτικότερα: 

* Επέβαλε στη CITIBANK INTERNATIONAL PLC. πρόστιμο 300.000 ευρώ για παράβαση των κανόνων συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών αναφορικά με επενδυτικά προϊόντα που είχαν εκδοθεί από τον επενδυτικό οίκο Lehman Brothers. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν ελλείψεις στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των παρεχόμενων συμβουλών σε επενδυτές καθώς επίσης η αναφορά στην κάλυψη των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών από το Σύστημα Ασφάλισης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου έγινε με τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρανόηση ως προς το ακριβές περιεχόμενό της. 

* Επέβαλε, για τη συμμετοχή στη χειραγώγηση των μετοχών της εταιρίας HITECΗ SNT A.Ε. κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου 2005 πρόστιμο 60.000 ευρώ σε καθένα από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Γεώργιο Διακομανώλη, Ιωάννη Τρούλο, Κωνσταντίνο Τσακάρεστο και Νικόλαο Σφυρή, στον γενικό διευθυντή της εταιρίας κ. Φιλοκτήτη Διακομανώλη και στους κ Κλέαρχο Κανακάκη και Σοφοκλή Πρινιωτάκη, επειδή συντόνισαν και χρηματοδότησαν τη διενέργεια μεθοδευμένων συναλλαγών στη μετοχή της εταιρίας καθώς και πρόστιμο 40.000 ευρώ στην κ. Σταυρούλα Κουτσογιάννη και 20.000 ευρώ στον κ. Σπυρίδωνα Φασουλή για συμμετοχή στο εγχείρημα. Επίσης, επέβαλε πρόστιμο ύψους 60.000 και 20.000 ευρώ αντίστοιχα στις εταιρίες ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ μέσω των οποίων διενεργήθηκαν οι παραπάνω συναλλαγές. 

 * Επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στην εταιρία PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ διότι ως υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 δεν προέβη σε γνωστοποίηση συναλλαγών επί της μετοχής του εκδότη ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ. 

*  Επέβαλε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ στην εταιρία ECOFEED ΑΕΒΕ διότι ως υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 δεν προέβη σε γνωστοποίηση συναλλαγών επί της μετοχής του εκδότη ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. 

*  Επέβαλε πρόστιμο 6.000 ευρώ στον κ. Δοντά Απόστολο διότι ως υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 δεν προέβη σε γνωστοποίηση συναλλαγών επί της μετοχής του εκδότη ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ. 

*  Επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 στην εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με την παροχή πιστώσεων σε πελάτες της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v