Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 5 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 5 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2010.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 5 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 5 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2010.

Στην Μετκα το ποσοστό της KAS Depository ανήλθε στο 5,028% στις 14/1.

Στη Βαράγκης, το ποσοστό του Δημήτριου Βαράγκη μειώθηκε στις 16/1, στο 40,188% από 40,233% προηγουμένως.

Παράλληλα στην Βιοκαρπέτ, το ποσοστό του Καντώνια Γεώργιου αυξήθηκε στις 22/1, στο 20,27% από 20,23% προηγουμένως.

Στους Μύλους Λούλοι, το ποσοστό ιδίων μετοχών της εταιρίας, ανήλθε στο 8,046%. Σημειώνεται ότι οι μετοχές αυτές αφορούν αγορά/πώληση ιδίων μετοχών, συνεπώς η εταιρία κατέχει τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από αυτές τις μετοχές πλην όμως δεν μπορεί να τα ασκεί στη Γενική Συνέλευση.

Στη Shelman μηδένισαν τα ποσοστά τους οι Παναγιώτης Ηλιάδης και Διονύσιος Ηλιάδης στις 18/1 ενώ η Alfa Woods απέκτησε ποσοστό 72,09%.

**Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 25/01/2010 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v