Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2010.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2010.

Στην Forthnet, το ποσοστό της Stichting Pensioenfonds ABP περιορίστηκε στις 3/2, στο 12,10% από 13,017% προηγουμένως. Σημειώνεται ότι η εταιρία ελέγχει έμμεσα το ανωτέρω ποσοστό μέσω της κατά 98% θυγατρικής της, APG Algemene Pensioen Groep N.V., η οποία διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της Stichting Pensioenfonds ABP.

Στην Βιοκαρπέτ, το ποσοστό του Καντώνια Γεώργιου αυξήθηκε στις 4/2, στο 20,32% από 20,3% προηγουμένως.

Παράλληλα στην Ευρωσύμβουλοι η συμμετοχή του Κοκοροτσίκου Πάρι στις 5/2, διαμορφώθηκε στο 23,869%.

Στους Μύλους Λούλοι, το ποσοστό ιδίων μετοχών της εταιρίας, ανήλθε στο 8,073%. Σημειώνεται ότι οι μετοχές αυτές αφορούν αγορά/πώληση ιδίων μετοχών, συνεπώς η εταιρία κατέχει τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από αυτές τις μετοχές πλην όμως δεν μπορεί να τα ασκεί στη Γενική Συνέλευση.

Στην Νεώριον, το ποσοστό του Ταβουλάρη Νικ. αυξήθηκε στις 29/1, στο 20,74% από 20,63% προηγουμένως ενώ η συμμετοχή του Κοκκαλά Κωσταντ. διαμορφώθηκε στο 10,15%.

Στην εταιρία Λάμψα, η Venture Ability περιόρισε τη συμμετοχή της στο 8,25% από 68,81% προηγουμένως. Σημειώνεται ότι το ανωτέρο ποσοστό συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 8,25% κατέχεται έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας Homeric Holdings. Επιπλέον η Namsos Enterprises κατέχει ποσοστό 30,28% στη Λάμψα όπως αντίστοιχα και η Dryna Enterprises.

Στην εταιρία Hellas On Line, το ποσοστό της Intrakom διαμορφώθηκε στο 51,45% από 63,129%, της Vodafone στο 18,5% και της World Equities Investments στο 17,917% από 24,969%, προηγουμένως. Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της μετόχου Intracom διαμορφώνεται πλέον συνολικά σε 51,450% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρίας (ήτοι 80.028.114 δικαιώματα ψήφου), εκ του οποίου άμεσα ποσοστό 49,253% (ήτοι 76.610.514 δικαιώματα ψήφου) και έμμεσα ποσοστό: α) 1,548% (ήτοι 2.408.615 δικαιώματα ψήφου), μέσω της κατά 100% ελεγχόμενης θυγατρικής της εταιρίας, Intracom IT SERVICES και β) 0,649% (ήτοι 1.008.985 δικαιώματα ψήφου) μέσω της INTRASOFT INTERNATIONAL, εταιρία ελεγχόμενη κατά 96,56% από την εταιρία Intracom IT SERVICES.

Στην μετοχή της Foodlink στην εναλλακτική αγορά η συμμετοχή του Καρακουλάκη μειώθηκε στο 23,02% από 26,469%.

**Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 08/02/2010 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v