Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 5 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 5 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2010.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 5 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 5 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2010.

Στην Αεροπορία Αιγαίου μηδενίστηκε η συμμετοχή των Λασκαρίδη Αθανάσιου και Λασκαρίδη Παναγιώτη. Το ποσοστό τους μεταβιβάστηκε- της τάξεως των 9,48%- αντίστοιχα στις εταιρίες Siana Enterprises και Αlnesco Enterprises. Σημειώνεται ότι η εν λόγω μεταβίβαση, μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), αποτελεί συναλλαγή συνδυαζόμενη με συμφέροντα προσώπων της ιδίας οικογενείας.

Στην Alpha Bank, το ποσοστό της Stichting Pensioenfonds ABP αυξήθηκε στις 10/2, στο 5,10% από 5,017% προηγουμένως. Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου το κατέχει έμμεσα, μέσω της θυγατρικής της εταιρίας APG Algemene Pensioen Groep N.V.

Παράλληλα στην Καραμολέγκος, μηδενίστηκε η συμμετοχή της Alpha Bank στις 10/2, έναντι 12,77% προηγουμένως ενώ στο 14,83% ανήλθε το ποσοστό του Εμμανουήλ Καραμολέγκου.

Στην Βιοκαρπέτ, το ποσοστό του Καντώνια Γεώργιου αυξήθηκε στις 10/2, στο 20,38% από 20,32% προηγουμένως.

Στους Μύλους Λούλοι, το ποσοστό ιδίων μετοχών της εταιρίας, ανήλθε στο 8,088%. Σημειώνεται ότι οι μετοχές αυτές αφορούν αγορά/πώληση ιδίων μετοχών, συνεπώς η εταιρία κατέχει τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από αυτές τις μετοχές πλην όμως δεν μπορεί να τα ασκεί στη Γενική Συνέλευση.

**Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 16/02/2010 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v