Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σοφοκλέους: Η κρίση "χτύπησε" και την ΕΝ.Α.

Πτώση 13% στις πωλήσεις και 57,6% στα κέρδη σημείωσαν το 2009 οι εισηγμένες εταιρίες της Εναλλακτικής Αγοράς. Ποιοι είναι οι στόχοι των 13 εταιριών για τη φετινή χρονιά - Αναλυτικοί πίνακες.

Σοφοκλέους: Η κρίση χτύπησε και την ΕΝ.Α.
Πτώση 13% στις πωλήσεις και 57,6% στα κέρδη σημείωσαν το 2009 οι εισηγμένες εταιρίες της ΕΝ.Α. - Ποιοι οι στόχοι των 13 εταιριών για τη φετινή χρονιά - Αναλυτικοί πίνακες.

Οι εισηγμένες εταιρίες της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου της Αθήνας δεν έμειναν τελικά αλώβητες από τη γενικότερη οικονομική κρίση, γεγονός που απεικονίζεται στα αποτελέσματα των λογιστικών τους καταστάσεων.

Σύμφωνα με τον παρατιθέμενο πίνακα, οι 13 εισηγμένες της ΕΝ.Α. υποχρεώθηκαν αθροιστικά σε υποχώρηση του κύκλου εργασιών τους κατά 13% (από τα 163,3 στα 142 εκατ. ευρώ) και των καθαρών του κερδών κατά 57,6% (από τα 20,37 στα 8,63 εκατ. ευρώ).

Μάλιστα, ενώ στις εταιρίες της κύριας αγοράς του Χ.Α. το 50% ήταν ζημιογόνο, από τις 13 εταιρίες της ΕΝ.Α. μόνο δύο ήταν ζημιογόνες και μάλιστα εταιρίες δραστηριοποιούμενες σε κυκλικές αγορές.

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των εταιριών της ΕΝ.Α., θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει:

Α. Υπάρχουν εταιρίες που δημοσίευσαν κέρδη τα οποία θα τα ζήλευαν πολλές καλές εταιρίες των ίδιων κλάδων στην κύρια αγορά. Στην πληροφορική, για παράδειγμα, είχαμε τις επιδόσεις της Epsilon Net και της Entersoft, στις κατασκευές την Envitec, ενώ πολύ καλά αποτελέσματα σημείωσε και η Βιοϊατρική.

Β. Ορισμένες από τις εταιρίες της ΕΝ.Α. έκλεισαν το 2009 διαθέτοντας καθαρό ταμείο, δηλαδή το ύψος των διαθεσίμων τους ήταν μεγαλύτερο από το σύνολο των τραπεζικών τους υποχρεώσεων (Optronics, Foodlink, Entersoft, Mediterra, Alpha Trust, Vivado).

Γ. Στη λίστα των εισηγμένων περιλαμβάνονται κυκλικές εταιρίες που διάγουν το κάτω μέρος της αγοράς (Alpha Trust, Euroxx, Doppler κ.ά.) καθώς και άλλες που βρίσκονται στο στάδιο της δημιουργίας υποδομής, με στόχο να απογειώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή.

Οι φετινές προοπτικές

Ευκαιρία για τη χώρα και τον κλάδο των επενδυτικών υπηρεσιών "ώστε να κερδίσει τη θέση που δικαιούται ως συνεπίκουρος στην ευημερία των πολιτών" θεωρεί τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Alpha Trust κ. Φαίδων Ταμβακάκης.

Όσον αφορά στις διεθνείς δραστηριότητες της εισηγμένης, στόχοι είναι η ενίσχυση της παρουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και η περαιτέρω επέκταση σε καίρια σημεία επενδυτικού ενδιαφέροντος. Παρά το γενικότερο δυσμενές κλίμα της Ελλάδας, η διοίκηση της Alpha Trust πιστεύει ότι το 2010 θα είναι έτος με ενδιαφέρουσες εξελίξεις για την εταιρία και η αρχή νέων προκλήσεων και δυναμικής ανάπτυξης.

Στον χώρο της πληροφορικής, η Epsilon Net και η Entersoft θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν από τη ζήτηση που αναμένεται να προκαλέσουν στις επιχειρήσεις τα προγράμματα ΕΣΠΑ, με τη δεύτερη να έχει ανοιχτά μάτια για κάποια επιπλέον εξαγορά.

"Οι προοπτικές της εταιρίας για το τρέχον έτος εξελίσσονται και διαβλέπονται θετικές. Το 2010 είναι έτος όπου συνεχίζεται η υλοποίηση του Δ΄ ΚΠΣ με σοβαρή συμμετοχή σε αυτό των περιβαλλοντικών υποδομών", δηλώνει η διοίκηση της Envitec, η οποία συνεχίζει:

"Παράλληλα είναι πλέον ώριμη η υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων με ΣΔΙΤ. Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι σχετικές προοπτικές είναι πολύ θετικές".

Η Envitec συνέστησε με την Ηλέκτωρ κοινοπραξία (50% - 50%) η οποία υπέγραψε με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής σύμβαση ποσού 18,4 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 6 μήνες. Η Envitec αναμένει αποτελέσματα δημοπρασιών περιβαλλοντικών έργων στα οποία έχει συμμετάσχει.

Σε μικρό βαθμό θα επηρεαστεί η Βιοϊατρική το 2010 από την οικονομική κρίση, σύμφωνα με τη διοίκησή της.

"Το 2010 αναμένεται να είναι αρκετά δύσκολη χρονιά λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης αλλά και πλέον εξαιτίας της ελληνικής κρίσης που επηρεάζει αρνητικά την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Για τον λόγο αυτόν, η διοίκηση της εταιρίας έχει αναθεωρήσει τους στόχους της για το 2010 και έχει υιοθετήσει μια συντηρητικότερη πολιτική. Ειδικά για την εταιρία μας, λόγω της ανελαστικής ζήτησης του κλάδου όπου δραστηριοποιείται, αναμένεται η κρίση να μας επηρεάσει, πιστεύουμε όμως σε μικρό βαθμό".

Τον περιορισμό των εξόδων της και την εκμετάλλευση της κρίσης θα επιδιώξει η διοίκηση της Performance μέσα στο 2010.

"Η διοίκηση είναι ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα του 2009 που σημείωσαν σημαντική ποιοτική και ποσοτική βελτίωση. Το 2010 θα συνεχιστεί η προσπάθεια περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και επέκτασης του πελατολογίου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. Η εταιρία πιστεύει ότι είναι καλά τοποθετημένη, ώστε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που παρουσιάζονται ακόμη και σε περιόδους ισχυρών κρίσεων".

Παρά τη μείωση της αγοραστικής διάθεσης του καταναλωτή, η Κρητών Άρτος αναμένει για το 2010 -λόγω των ενεργειών marketing και πωλήσεων στην ελληνική και στη διεθνή αγορά- αύξηση των πωλήσεων κατά 15% και περιθώριο κέρδους προ φόρων 7% - 9%.

Η διοίκηση της εταιρίας επίσης αναμένει την αξιολόγηση του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 2 εκατ. ευρώ για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο με επιδότηση 35%, δανεισμό 30% και ίδια συμμετοχή 35%. Επιπλέον, προς το τέλος του έτους θα ξεκινήσουν οι ενέργειες για δημιουργία ομάδας προϊόντων που θα παράγονται από τρίτους και σχετίζονται με την κρητική διατροφή.

H Mediterra (MastihaShop) "θα συνεχίσει να αξιολογεί τις υφιστάμενες δραστηριότητές της, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες που δημιουργούν σημαντικά έσοδα και προοπτικές. Παράλληλα, θα περικόψει δαπάνες και δραστηριότητες που στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα έσοδα. Ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή θα δοθεί στις δραστηριότητες διανομής και στην προσπάθεια ανάπτυξης στο εξωτερικό".

Με δεδομένο ότι η ελληνική αγορά ανελκυστήρων δεν πρόκειται να προσφέρει φέτος κάποιες συγκινήσεις (πτώση οικοδομικής δραστηριότητας κ.λπ.), το 2010 η Doppler θα συνεχίσει να δουλεύει πάνω στους τρεις βασικούς της στρατηγικούς στόχους: α) αύξηση πωλήσεων στο εξωτερικό μέσω της ίδρυσης θυγατρικών ή εξαγωγών, β) απόκτηση μεριδίου στην αγορά των συστημάτων στάθμευσης αυτοκινήτων και των κυλιόμενων σκαλών και γ) καθιέρωση προϊόντων με το brand name Doppler.

Μέσα στο 2010 αποφασίστηκαν η διακοπή της λειτουργίας για ένα έτος της θυγατρικής Doppler Sp Zoo και η ίδρυση θυγατρικών στη Ρουμανία και στη Σερβία. Τέλος, εγκρίθηκε η άντληση μακροπρόθεσμου δανείου ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, με παροχή εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 70%.

Εταιρίες Εναλλακτικής Αγοράς: Οικονομικές επιδόσεις 2009

2009

2008

Μεταβολή

2009

2008

Μεταβολή

Alpha Trust

8.527

11.710

-27,2%

-224

169

-232,5%

Βιοϊατρική

15.048

12.218

23,2%

1.434

1.966

-27,1%

Doppler

20.764

23.554

-11,8%

-132

485

-127,2%

Entersoft

7.226

7.113

1,6%

668

1.127

-40,7%

Envitec

24.730

36.194

-31,7%

2.325

11.054

-79,0%

Epsilon Net

9.408

8.820

6,7%

1.245

1.691

-26,4%

Euroxx

13.923

18.695

-25,5%

816

714

14,3%

Foodlink

16.734

15.770

6,1%

1.515

1.417

6,9%

Κρητών Άρτος

4.280

4.043

5,9%

7

308

-97,7%

Mediterra

7.029

7.576

-7,2%

41

140

-70,7%

Optronics

3.937

5.014

-21,5%

584

1.105

-47,1%

Performance

9.757

11.792

-17,3%

84

-79

-206,3%

Vivado

640

810

-21,0%

268

279

-3,9%

Σύνολο

142.003

163.309

-13,0%

8.631

20.376

-57,6%

Εταιρίες Εναλλακτικής Αγοράς

Κεφαλαιοποίηση

Ίδια κεφάλαια

Εταιρίες

6/4/2010

31/12/2009

P/BV

Alpha Trust

31.410

8.897

3,53

Βιοϊατρική

13.330

9.670

1,38

Doppler

27.770

8.700

3,19

Euroxx

39.420

8.577

4,60

Entersoft

12.470

5.828

2,14

Envitec

21.220

23.355

0,91

Epsilon Net

11.560

10.860

1,06

Foodlink

15.580

7.181

2,17

Κρητών Άρτος

4.460

3.729

1,20

Mediterra

16.060

5.142

3,12

Optronics

7.000

3.158

2,22

Performance

9.850

3.021

3,26

Vivado

2.950

1.209

2,44

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v