"Πράσινο φως" για τις νέες μετοχές της Aspis Bank

H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 80.624.006 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Aspis Bank.

H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 80.624.006 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Aspis Bank, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 22α Απριλίου 2010.

Επίσης, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως φαίνονται στον συνημμένο πίνακα στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"..

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ λόγω ακύρωσης 348.369 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26η Απριλίου 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v