Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οk από Χ.Α. στις νέες μετοχές της Plias

Η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του X.A. ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 12.250.000 νέων μετοχών της PLIAS που προέκυψαν από το Reverse Split. Αποφάσεις για ειδικούς διαπραγματευτές.

Οk από Χ.Α. στις νέες μετοχές της Plias
Η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 12.250.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας PLIAS ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 1,24, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 49.000.000 κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 23η Ιουλίου 2010. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 21η Ιουλίου 2010. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 28η Ιουλίου 2010.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας PLIAS από ευρώ 1,24 σε ευρώ 0,31. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,31 ορίστηκε η 28η Ιουλίου 2010.

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων ενημερώθηκε για:

* την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. σε T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και του διακριτικού της τίτλου σε T BANK, η οποία θα ισχύει από την 20η Ιουλίου 2010.

* τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από ευρώ 0,64 σε ευρώ 0,30. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 21η Ιουλίου 2010.

Εξάλλου, η  Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε:

* την παραίτηση της εταιρίας - Μέλους της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ «EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή στη διαπραγμάτευση στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ των ΣΜΕ επί των Μετοχών της Εισηγμένης Εταιρίας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010.

* τη λύση σύμβασης (παύση) ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από την εταιρία - Μέλος του Χ.Α. «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Παρασκευή 16/07/2010.

* την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ «ΒΕΤΑ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

* την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.», «ΕΤΕΜ Α.Ε.» και «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» από την εταιρία - Μέλος του Χ.Α. «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v