Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΝ.Α.: "Υπεραπέδωσε" έναντι της κύριας αγοράς!

Τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου επηρεάστηκαν έντονα από την οικονομική κρίση, ωστόσο εμφάνισαν καλύτερη συμπεριφορά σε σύγκριση με αυτά των εταιριών της κύριας αγοράς - Αναλυτικός πίνακας για 13 εισηγμένες.

ΕΝ.Α.: Υπεραπέδωσε έναντι της κύριας αγοράς!
Τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου επηρεάστηκαν έντονα από την οικονομική κρίση, ωστόσο εμφάνισαν καλύτερη συμπεριφορά σε σύγκριση με αυτά των εταιριών της κύριας αγοράς - Αναλυτικός πίνακας για 13 εισηγμένες.

Σαφείς ήταν οι επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στα αποτελέσματα εξαμήνου των εταιριών της εναλλακτικής ΅Αγοράς του Χ.Α., καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα των 13 εταιριών της ΕΝ.Α.:

• Ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε αθροιστικά κατά 4,1%.
• Τα κέρδη προ φόρων και τόκων σημείωσαν μείωση της τάξεως του 43,7%.
• Και τα καθαρά κέρδη "ψαλιδίστηκαν" κατά 66,1%, καθώς οι 13 εισηγμένες της ΕΝ.Α. κέρδισαν στο πρώτο μισό της φετινής χρονιά 2,58 εκατ. ευρώ, έναντι 7,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Συγκρίνοντας την "κάτω γραμμή" των αποτελεσμάτων, διαπιστώνουμε ότι η πτώση στην ΕΝ.Α. ήταν σαφώς μικρότερη από εκείνη των εταιριών της κύριας αγοράς του Χ.Α., όπου (στοιχεία της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ) η υποχώρηση ξεπέρασε το 100% (από κέρδη 3,1 δισ. ευρώ πέρυσι, φέτος σημειώθηκαν ζημίες 1,4 δισ. ευρώ).

Οι βασικοί λόγοι που ενδεχομένως ερμηνεύουν την "υπεραπόδοση" των εταιριών της ΕΝ.Α., σε σύγκριση με αυτήν των εισηγμένων της κύριας αγοράς, θα μπορούσαν να είναι:

Πρώτον, οι εταιρίες της κύριας αγοράς είχαν μεγάλες έκτακτες επιβαρύνσεις λόγω της Εισφοράς Κοινωνικής Ευθύνης.

Δεύτερον, οι εταιρίες της κύριας αγοράς προχώρησαν σε πολύ μεγάλες απομειώσεις σε συμμετοχές, χρεόγραφα και απαιτήσεις.

Και τρίτον, αρκετές εταιρίες της Εναλλακτικής Αγοράς -εξαιτίας και του μικρότερου μεγέθους τους- κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κρίση με μεγαλύτερη ευελιξία.

Οι επιδόσεις των εταιριών

Η κατασκευαστική Envitec φέτος σημειώνει πολύ χαμηλότερα κέρδη σε σχέση με το παρελθόν (ολόκληρο το 2008 είχε επίδοση άνω των 10 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, μια κερδοφορία στο εξάμηνο ύψους 1,94 εκατ. ευρώ και η αρκετά καλή της ρευστότητα είναι στοιχεία που θα επιθυμούσαν να έχουν πάρα πολλές κατασκευαστικές της κύριας αγοράς.

H εταιρία πληροφορικής Entersoft ανέβασε τα εξαμηνιαία κέρδη της στα 588 χιλ. ευρώ (+25%), διατηρώντας άριστη ρευστότητα και αναζητώντας ευκαιρίες για εξαγορές.

Η Epsilon Net ανέβασε για μία ακόμα χρονιά τον κύκλο εργασιών της, ωστόσο είδε την κερδοφορία της να περιορίζεται στα 202 χιλ. ευρώ λόγω των συρρικνωμένων περιθωρίων κέρδους που "επιβάλλει" η τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Με περιορισμένα κέρδη έκλεισε το εξάμηνο η Euroxx ΑΧΕΠΕΥ και με λίγες απώλειες η Alpha Trust ΑΕΠΕΥ. Λόγω της φύσης των εργασιών τους, οι δύο εταιρίες έχουν βάσιμες προσδοκίες για πολλαπλάσιες επιδόσεις σε περίπτωση βελτίωσης του γενικότερου επενδυτικού κλίματος.

Σημαντικές κερδοφορίες σημείωσαν η Βιοϊατρική και η Foodlink (885 και 630 χιλ. αντίστοιχα), ενώ οι ζημίες της Doppler (παραγωγή ανελκυστήρων, ανταγωνιστική της Kleemann) οφείλονται στην αναιμική εγχώρια οικοδομική δραστηριότητα (έχει δοθεί έμφαση στις εξαγωγές). Η Optronics περιμένει μεγάλα οφέλη σε περίπτωση που αρχίσει να υλοποιείται το project του δικτύου οπτικών ινών (Fiber To The Home), ενώ η Mediterra και η Κρητών Άρτος (η πρώτη ολοκλήρωσε πρόσφατα νέα επένδυση) συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τη διάδοση της μαστίχας και των κρητικών προϊόντων αντίστοιχα.

Προβληματισμός

Πέρασαν ήδη 2,5 χρόνια από τη λειτουργία της Εναλλακτικής Αγοράς και το κύριο πρόβλημά της είναι οι οριακοί όγκοι των συναλλαγών. Η οικονομική κρίση ήρθε να φρενάρει και να απειλήσει τις προσπάθειες ανάπτυξης των εταιριών αυτών στο βραχυμεσοπρόθεσμο διάστημα, με αποτέλεσμα οι χαμηλές οικονομικές επιδόσεις των περισσότερων εταιριών της να μην είναι σε θέση να προσελκύσουν το λεγόμενο "έξυπνο χρήμα".

* Ο αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα των εισηγμένων στην ΕΝ.Α. δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v