Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2010.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2010.

Στην ΕΤΕΜ, στο 66,15% από 57,89% προηγουμένως ανήλθε η συμμετοχή της Βιοχάλκο στις 4/10.

Παράλληλα στη Eurodrip η συμμετοχή της Aquanova ενισχύθηκε στο 56,42% από 53,79% στις 4/10.

Κάτω του 5% περιορίστηκε το ποσοστό της UBS στη Λάμψας στις 23/9 από 5,092% προηγουμένως.

Επιπλέον στη Νίκας η συμμετοχή της Global Capital Investors μειώθηκε στο 67,48% από 79,19%. Σημειώνεται ότι το ποσοστό του μετόχου "GLOBAL CAPITAL INVESTORS (II) L.P" σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου, στην εισηγμένη εταιρία Π. Γ. Νίκας Α.Β.Ε.Ε. είναι μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED, βάσει των άρθρων 7 & 8 του ΠΔ 51/92.

Αντίστοιχα η συμμετοχή της Eurobank στην Νίκας διαμορφώθηκε στο 11,99%. Σημειώνεται ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS AE, είναι ελεγχόμενη από την PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED, η οποία αποτελεί την μητρική της εταιρεία καθώς και των κατά 100% θυγατρικών αυτής εταιρειών EFG EUROPEAN FINANCIAL GROUP LIMITED, EUROPEAN FINANCIAL GROUP EFG (LUXEMBOURG) SA, EFG CONSOLIDATED HOLDINGS SA και GPS GROWTH EQUITIES SA

Παράλληλα, το ποσοστό της Sarogad στην Informer διαμορφώθηκε στο 52,5899%. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED και SAROGAD INVESTMENTS LIMITED λειτουργούν συντονισμένα στα πλαίσια της υποχρεωτικής, κατ' άρθρο 7 του Ν.3461/2006 δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρείας "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ".

Στην Εναλλακτική αγορά η συμμετοχή της Επενδυτικής Κρήτης στην Κρητων Άρτος περιορίστηκε στο 4,233% από 8,798%.

**Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 11/10/2010 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v