Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 3 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 3 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2011.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 3 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 3 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2011.

Στην Alpha Bank το ποσοστό της Morgan Stanley περιορίστηκε στις 18/3 κάτω του 5% από 5,109% προηγουμένως. Αναλυτικά η Alpha Bank ανακοινώνει ότι, η Morgan Stanley, διά της από 18.3.2011 επιστολής της, γνωστοποίησε ότι, δια μέσου των Morgan Stanley and Co. International PLC και Morgan Stanley and Co. Inc. New York, κατέχει εμμέσως, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης που συνολικώς κατέρχονται υπό του 5,0%, έναντι προηγούμενης γνωστοποιήσεως της 11.3.2011 περί κατοχής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης που συνολικώς ανήρχετο σε 5,109%.Επιπροσθέτως, ωστόσο, η Morgan Stanley, δια της αυτής ως άνω από 18.3.2011 επιστολής της, αναφέρει ότι "η Morgan Stanley, Morgan Stanley and Co. International PLC και Morgan Stanley and Co. Inc. New York ("MSCO") έχουν εξουσία ασκήσεως κατά την κρίση τους δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε μικρό μόνο αριθμό εκ των 27.295.565 μετοχών που αναφέρονται στην Προηγούμενη Γνωστοποίηση.

Τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις λοιπές μετοχές που αναφέρονται στην Προηγούμενη Γνωστοποίηση, τα οποία αντιπροσωπεύουν λιγότερο του 5,0% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, θεωρήθηκαν ότι κατέχονται από τρίτα μέρη-πελάτες της Morgan Stanley και της Morgan Stanley and Co. International PLC, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3556/2007.

Στην Προοδευτική, η συμμετοχή του Κ. Κούτλα στις 17/3, αυξήθηκε στο 18,095% από 15,025% προηγουμένως.

Στις 23/3 η Lomond αύξησε τη συμμετοχή της στην εταιρία Crown Hellas στο 85,54%, από 85,34%. Αναλυτικά η εταιρία "LOMOND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε." έχει υποβάλει από την 21/9/2010 υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.". Η Lomond είναι 100% θυγατρική της άμεσα μητρικής της Εταιρείας, δηλαδή της εταιρείας SOCIEΤΕ DE PARTICIPATIONS CARNAUDMETALBOX - S.A.S.


**Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 28/03/2011 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v