Στα Ειδικά Χαρακτηριστικά η Παΐρης από 31/5

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει ότι οι μετοχές της εταιρείας "Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" θα διαπραγματεύονται από την Τρίτη, 31 Μαΐου 2011, στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών.

Στα Ειδικά Χαρακτηριστικά η Παΐρης από 31/5
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει ότι οι μετοχές της εταιρείας "Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" θα διαπραγματεύονται από την Τρίτη, 31 Μαΐου 2011, στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών.

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.4. του Κανονισμού του, δεδομένου ότι η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής για τις τελευταίες τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις 26/5/2011 - 30/5/2011 είναι μικρότερη του ορίου των ευρώ 0,30, χωρίς η εταιρία να έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για τη σύγκληση Γ.Σ. για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών με ταυτόχρονη συνένωσή τους (reverse split).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v