Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα γεμάτα ταμεία και τα… «τρύπια» κεφάλαια

Εικόνα πολλών ταχυτήτων για τις εισηγμένες ανέδειξε το Q1, καθώς άλλες εξ’ αυτών έχουν πείσει τις αγορές πως θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν με ευκολία τις προκλήσεις της κρίσης και άλλες πως θα πρέπει να δώσουν γερές μάχες.

Τα γεμάτα ταμεία και τα… «τρύπια» κεφάλαια
Εικόνα πολλών ταχυτήτων για τις εισηγμένες εταιρείες ανέδειξαν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2011, καθώς άλλες εξ’ αυτών έχουν πείσει τις αγορές πως θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν με ευκολία τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης και άλλες πως θα πρέπει να δώσουν γερές μάχες προκειμένου να αποφύγουν την… άγουσα προς τα αποδυτήρια.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία των δύο παρατιθέμενων πινάκων.
 
Ο ένας από αυτούς δείχνει τις εταιρείες που στις 31/12/2010 διέθεταν θετικό καθαρό ταμείο (τα διαθέσιμα ήταν περισσότερα από το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων) και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα γι αυτές έως την 31η/3/2011.

Συγκρίνοντας λοιπόν τα σημερινά στοιχεία των εταιρειών αυτών και τα αντίστοιχα της 31ης/2010 μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Πρώτον, καμιά νέα εταιρεία δεν προστέθηκε στη λίστα με τα «θετικά καθαρά ταμεία), ενώ αντίθετα υπήρξαν 5 από τις 23 που «αποχώρησαν» από τη συγκεκριμένη λίστα (Κανάκης λόγω επιστροφής κεφαλαίου, Quest Holdings λόγω επενδύσεων στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, Κρι-Κρι λόγω επενδύσεων και Intertech-Λεβεντέρης λόγω αρνητικών λειτουργικών ταμιακών ροών).

Δεύτερον, η πλειονότητα των εταιρειών αυτών «κατανάλωσε μετρητά» κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011, κυρίως για τους παρακάτω λόγους: Διανομή μερίσματος (Trastor), ζημιογόνο αποτέλεσμα και επενδύσεις εκσυγχρονισμού (πχ ΑΓΕΤ-Ηρακλής, επιδείνωση λειτουργικών ταμιακών ροών (ΖΑΜΠΑ, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, κ.α.)

Τρίτον, ορισμένες εταιρείες συνέχισαν να παράγουν πολύ υψηλά μετρητά παρά την υλοποίηση επενδύσεων (JUMBO, Καρέλιας, κ.α.), ή χωρίς την υλοποίηση αξιοσημείωτων επενδύσεων (Eurobank Properties, ΟΛΘ, Rilken, κ.α.)

Από την άλλη πλευρά, στο δεύτερο παρατιθέμενο πίνακα βρίσκονται έντεκα εισηγμένες που στις 31/3/2010 βρέθηκαν με αρνητικά ίδια κεφάλαια (με αρνητικά ίδια κεφάλαια βρίσκονται και άλλες εισηγμένες που βρίσκονται εκτός διαπραγμάτευσης, όπως Κλωνατέξ, Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία, Alma-Ατέρμων, κ.α.). Αρκετές από αυτές έχουν δρομολογήσει λύσεις αντιμετώπισης του θέματος, ή ακόμη έχουν ολοκληρώσει τις συγκεκριμένες κινήσεις τους.

Η Ιπποτούρ για παράδειγμα ολοκλήρωσε μετά την 31η/3/2011 αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, αλλά και με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα τα σημερινά ίδια κεφάλαια της εισηγμένης να είναι θετικά (θα φανεί στη λογιστική κατάσταση του πρώτου εξαμήνου).

Αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης ελήφθη στο τέλος του 2010) ελήφθη και στην Hellas On Line, ενώ επίσης αύξηση κεφαλαίου μέσα από κεφαλαιοποίηση απαίτησης του βασικότερου μετόχου της έχει δρομολογήσει και η Εικόνα-Ήχος.

Προς αύξηση κεφαλαίου οδηγείται και η Μαΐλλης. Η Altec βρίσκεται υπό τον μετοχικό έλεγχο των τραπεζών, σε Εδραση και Nutriart διοικήσεις και πιστωτές εξετάζουν σενάρια αναχρηματοδότησης του χρέους με παράλληλη κεφαλαιακή ενίσχυση.

Το μόνο ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείου των Ευρωσυμμετοχών είναι το όνομα του βασικότερου μετόχου της (Όμιλος Κυριακού) και οι όποιες ελπίδες επιβίωσης εστιάζονται μήπως ο συγκεκριμένος Όμιλος χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή το «όχημα» για επαναδραστηριοποίηση στον κλάδο των συμμετοχών.

Πίνακας 1

Εισηγμένες με αρνητικά ίδια κεφάλαια

Εταιρία

31/03/2011

30/12/2010

ΜΑΡΑΚ

-3.529

-2.892

Altec

-35.085

-34.853

Compucon

-40

214

Hellas On Line

-8.135

-3.314

Nutriart

-18.106

-13.485

Έδραση

-20.699

-16.095

Εικόνα-Ήχος

-4.844

-3.889

Ευρωσυμμετοχές

-18.684

-18.705

Ιπποτούρ

-16.485

-15.706

Μαϊλλης

-28.206

-24.663

Ridenco

-11.850

-6.477

* Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώΠίνακας 2

ΧΑ: Εισηγμένες με "γεμάτα ταμεία"

Μακροπ.

Βραχυπ.

Καθαρό

Εταιρεία

Ταμείο

δάνεια

δάνεια

ταμείο

Alpha Αστικά Ακίνητα

39.084

0

0

39.084

Entersoft*

1.035

0

0

1.035

Eurobank Properties

165.990

62.338

26.526

77.126

ΕΥΑΘ

20.844

619

621

19.604

ΕΧΑΕ

119.000

0

0

119.000

ΖΑΜΠΑ

12.392

0

0

12.392

Ηρακλής

100.204

190

51.201

48.813

Quest Holdings

24.540

8.525

16.708

-693

Intertech

1.695

3.545

506

-2.356

JUMBO

161.993

155.090

971

5.932

Κανάκης

244

0

1.020

-776

Καρέλιας

182.598

0

0

182.598

Κλωσ/γία Ναυπάκτου

9.376

0

3.089

6.287

ΚΡΙ-ΚΡΙ

3.796

3.671

1.309

-1.184

Λεβεντέρης

58

0

560

-502

MLS

2.132

0

0

2.132

ΟΛΘ

66.204

0

0

66.204

ΟΠΑΠ

784.324

314

1.050

782.960

RILKEN

3.501

0

102

3.399

METKA

64.186

0

2.126

62.060

Trastor

8.520

6.906

1.062

552

ΓΕΚΕ

9.484

0

0

9.484

Μουζάκης

7.426

1.400

4.000

2.026

ΣΥΝΟΛΟ

1.788.626

242.598

110.851

1.435.177

* Στοιχεία 31/12/2010

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ


Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v