Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Μπαράζ ΑΜΚ από τα small caps

Μεγάλος αριθμός εισηγμένων εταιριών της χαμηλής κεφαλαιοποίησης (small caps) έχει αποφασίσει, ή μελετά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού με καταβολή μετρητών.

ΧΑ: Μπαράζ ΑΜΚ από τα small caps
Μεγάλος αριθμός εισηγμένων εταιριών χαμηλής κεφαλαιοποίησης (small caps) έχει αποφασίσει ή μελετά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού με καταβολή μετρητών ή/και να χρησιμοποιήσει άλλες μορφές κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Πολλές εξ αυτών το πράττουν για να θωρακιστούν σε περίοδο μεγάλης κρίσης, όπως η τρέχουσα. Και κάποιες άλλες για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προκύπτουν σε κάθε κρίση.

Alpha Grissin: Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της στο 0,40 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου συσσωρευμένων ζημιών, καθώς και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2 εκατ. ευρώ θα προτείνει η διοίκηση της εισηγμένης εταιρίας στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της.

Συγκεκριμένα, θα εκδοθούν 5.000.000 νέες μετοχές, που θα διατεθούν προς 0,40 ευρώ (έσοδα έκδοσης 2 εκατ. ευρώ) και οι βασικοί μέτοχοι δεσμεύονται πως θα καλύψουν το ποσοστό που τους αναλογεί.

Στόχοι της ΑΜΚ είναι η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και παράλληλα η επανένταξη της μετοχής στο καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης (τέθηκε εκτός γιατί οι ενοποιημένες ζημίες ήταν μεγαλύτερες από το 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης).

Πέρα από την ΑΜΚ, η εισηγμένη έχει ως στόχο για φέτος τη μείωση των λειτουργικών δαπανών (ήδη το έχει πράξει κατά 24% και θα επιχειρήσει ακόμη καλύτερη επίδοση), ενώ έχει ήδη αναδιαρθρώσει τον τομέα κλιματισμού και έχει διαφοροποιήσει τη στόχευσή της σε αποτελεσματικότερα δίκτυα πωλήσεων.
 
Λόγω του ότι μέρος των περυσινών εξόδων ήταν μη επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα, για φέτος η διοίκηση προσδοκά θετικά EBTI (κέρδη προ φόρων και τόκων).

Olympic Catering: Η πρόταση προς τους μετόχους είναι, αφού προηγηθεί reverse split με αναλογία 1ν/10π, να ακολουθήσει η έκδοση 10 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά, που θα διατεθεί προς 2,5 ευρώ και ο βασικός μέτοχος (Everest) δηλώνει ότι θα συμμετάσχει.

Από την έκδοση θα αντληθούν έως και 17,39 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για κεφάλαιο κίνησης και για εξόφληση υποχρεώσεων προς προμηθευτές. Αποτέλεσμα της έκδοσης θα είναι και η μετατροπή των ιδίων κεφαλαίων της εισηγμένης από αρνητικά σε θετικά.

Μάρακ Ηλεκτρονική: Η εταιρία εδώ και χρόνια ταλαιπωρείται από προβλήματα ρευστότητας και στόχοι της προτεινόμενης αύξησης κεφαλαίου είναι να θωρακιστεί σε περίοδο κρίσης και να διευρυνθούν οι δραστηριότητές της στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την πρόταση της διοίκησης, θα εκδοθούν 4.783.645 νέες μετοχές προς 0,35 ευρώ. Το θετικό είναι ότι οι βασικοί μέτοχοι, που ελέγχουν το 79% των τίτλων, έχουν δεσμευτεί πως θα καλύψουν το ποσοστό που τους αναλογεί.

Μπουτάρης: Η διοίκηση της εταιρίας θα προτείνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ.

Δάιος:
Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1 εκατ. ευρώ θα προτείνει η διοίκηση της εταιρίας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, με στόχο το φρέσκο χρήμα να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.

Έδραση: Αφού προηγηθεί reverse split με αναλογία 1ν/4π, στη συνέχεια θα προταθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως και 20 εκατ. ευρώ, με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Η τιμή διάθεσης των νέων τίτλων θα είναι 1,20 ευρώ, δηλαδή πολύ υψηλότερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής.

Η έκδοση αυτή θα επαναφέρει τα ίδια κεφάλαια σε θετικό πρόσημο και θα χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλες πολιτικές (π.χ. πώληση περιουσιακών στοιχείων, μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο κ.λπ.) για τη βελτίωση της ρευστότητας και τη διάσωση της εισηγμένης.

Εικόνα Ήχος: Θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 11,94 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τον βασικό της μέτοχο (Expert), προκειμένου να μετατρέψει σε θετικά τα ίδια κεφάλαιά της. Πέραν αυτού, κλείνει ζημιογόνα καταστήματα και ακολουθεί πολιτική περιορισμού των δαπανών.

Nutriart: Δεν έχει ληφθεί απόφαση, ωστόσο στόχος είναι η αύξηση του κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων προς τον βασικό μέτοχο, σε συνδυασμό με αναχρηματοδότηση δανεισμού. Για τον λόγο αυτόν, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες.

Hellas On Line: Η απόφαση για αύξηση κεφαλαίου έχει ήδη ληφθεί από τα τέλη του 2010, όμως το ζήτημα δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα.

Imperio: Θα εκδοθούν 31.043.091 μετοχές (1ν/1π) προς 0,35 ευρώ, με στόχους τη μείωση των υποχρεώσεων, την απόκτηση κεφαλαίου κίνησης και την υλοποίηση επιθετικών ενεργειών. Πιθανόν να ακολουθήσει μελλοντικά και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Audiovisual: Μπορεί το θέμα της αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών να μην τεθεί προς ψήφιση στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση, ωστόσο κάτι τέτοιο βρίσκεται στις προθέσεις της διοίκησης για το προσεχές μέλλον (στόχος το επαρκές κεφάλαιο κίνησης, ώστε η εισηγμένη να συνεχίσει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που υλοποιεί).

Ηλεκτρονική: Αφού προηγηθεί reverse split (1ν/3π), θα ακολουθήσει αύξηση κεφαλαίου έως 6,5 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με μετατροπή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και φρέσκο χρήμα από τις τράπεζες. Ήδη ο βασικός μέτοχος δεσμεύτηκε πως θα καταβάλει 5,5 εκατ. ευρώ.

Forthnet: Απόφαση για αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ή για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου δεν υπάρχει. Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρίας, σε σχετική ερώτηση του Euro2day, grανέφερε πως "όλα τα σενάρια έχουν τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων". Επιπλέον, στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου θα τεθεί προς ψήφιση η ανανέωση της εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο και να εκδίδει μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια.

ΑΜΚ και στους "μεγάλους"

Αυξήσεις κεφαλαίου, βέβαια, δεν σχεδιάζουν μόνο οι μικροί της Σοφοκλέους αλλά και εταιρίες υψηλότερων κεφαλαιοποιήσεων και ενδεικτικά αναφέρουμε τη MIG, την Alapis, την Alpha Bank, το ΙΑΣΩ, το Υγεία κ.ά.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v