Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Πράσινο φως σε νέες μετοχές ΚΑΕ, Μυτιληναίου

H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.360.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΚΑE".

ΧΑ: Πράσινο φως σε νέες μετοχές ΚΑΕ, Μυτιληναίου
H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.360.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΚΑE", οι οποίες προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των εταιρειών "FOSUN International Limited" και "Pramerica - Fosun China Opportunity Fund, LP".

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 4η Ιουλίου 2011.

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

* τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" λόγω ακύρωσης 5.635.898 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Ιουλίου 2011.

Επιπλέον, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 5.567.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 20 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.
 
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση ορίστηκε η 6η Ιουλίου 2011. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 8ης Ιουλίου 2011 για την εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 13η Ιουλίου 2011.

* την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε." από ευρώ 0,60 σε ευρώ 0,82, την ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από ευρώ 0,82 σε ευρώ 0,60 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,22 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,60 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 6η Ιουλίου 2011. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 8η Ιουλίου 2011.

* την υποβολή πληροφοριακού σημειώματος της εταιρίας "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε." σχετικά με την απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού της κλάδου και την εισφορά του στην θυγατρική της εταιρία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v