UBS: Τι βλέπει τώρα για τις τράπεζες

Τι κεφάλαια θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες μετά το rollover. Πώς θα γίνει όπου χρειαστεί η προσφυγή στο ΤΧΣ. Οι πωλήσεις θυγατρικών, το ενδεχόμενο για deal ως το τέλος του έτους και η ασφάλεια των καταθέσεων.

UBS: Τι βλέπει τώρα για τις τράπεζες
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημερινή έκθεση της UBS για τις ελληνικές τράπεζες, όχι τόσο για τη θέση που παίρνει σχετικά με τις τιμές των ελληνικών τίτλων, όσο κυρίως για τις εκτιμήσεις και τις απόψεις που εκφράζει για μια σειρά θέματα που καίνε καταθέτες και μετόχους και φυσικά επηρεάζουν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Για την ασφάλεια των καταθέσεων: "Παρά τις προκλήσεις, πιστεύουμε πως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει περαιτέρω πιέσεις, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος της διάχυσης".

Με αυτόν τον τρόπο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση η UBS, προσθέτοντας πως "το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε καλή θέση προκειμένου να αντέξει και άλλα σοκ. Έτσι, ακόμη και υπό σενάριο νέας αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί, κατά την άποψή μας, να παραμείνει σταθερό και υγιές κεφαλαιακά".

Το ύψος των αυξήσεων κεφαλαίου: Ο πολυεθνικός οίκος εκτιμά το ύψος των κεφαλαίων με το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί κάθε τράπεζα, συνεκτιμώντας τους κυριότερους παράγοντες: α) τις ζημίες από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των ιδιωτών, β) τις ζημίες από το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, γ) τις αυξημένες προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που απαιτούνται, δ) τις κινήσεις αντιμετώπισης των ελληνικών τραπεζών που παρουσιάστηκαν στα πρόσφατα stress tests, ε) την ανάγκη για Εquity Τier 1 δείκτη στο 10%.

Ύστερα από όλα αυτά, η προσέγγιση που επιχείρησε η UBS καταλήγουν στο ότι η Alpha Bank θα πρέπει να ενισχυθεί με 864 εκατ., η Eurobank με 1,88 δισ., η Marfin-Λαϊκή με 462 εκατ., η Εθνική Τράπεζα με 515 εκατ. και η Τράπεζα Πειραιώς με 1.152 εκατ. ευρώ.

Πώς θα γίνουν οι ΑΜΚ: Δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακόμη πώς θα υλοποιηθεί πιθανό αίτημα ελληνικής ή ελληνικών τραπεζών να προσφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ωστόσο ο ξένος οίκος επισημαίνει μεταξύ άλλων:

Α. Τα κεφάλαια που προορίζονται για τράπεζες είναι σπάνια στις μέρες μας (υπονοεί μειωμένο ενδιαφέρον από τρίτους επενδυτές).

Β. Πιθανή επιλογή είναι να αναγγελθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εγγύηση κάλυψης από το EFSF, δίνοντας ωστόσο τη δυνατότητα στους υπάρχοντες μετόχους να συμμετάσχουν στην έκδοση και να διατηρήσουν το ποσοστό τους.

Γ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα πρέπει να αντανακλά τη δίκαιη αξία, ή την τιμή αγοράς, η οποία θα πρέπει να καθοριστεί στη βάση δύο αποτιμήσεων από ανεξάρτητους οίκους, ή από 3 σε περίπτωση όπου η διαφορά ξεπεράσει το 10%. "Πιστεύουμε πως οι επικρατούσες τιμές αγοράς θα αποτελέσουν τη βάση για κάθε αποτίμηση", αναφέρει χαρακτηριστικά η UBS.

Πωλήσεις θυγατρικών: "Οι ελληνικές τράπεζες είναι πιθανόν να συνεχίσουν τις πωλήσεις σημαντικών περιουσιακών τους στοιχείων για να βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους, να παραγάγουν κεφάλαια και να αποκτήσουν ρευστότητα. Ενδεικτικά, η UBS σημειώνει τα ποσά με τα οποία στις 31/12/2010 χρηματοδοτούσαν τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό οι μητρικές τράπεζες:

• Η Εθνική Τράπεζα με 1,13 δισ. τη θυγατρική στη Βουλγαρία, με 1 δισ. στη θυγατρική της Τουρκίας και με 989 εκατ. την αντίστοιχη της Ρουμανίας.
• Η Eurobank με 1,15 δισ. τη ρουμανική θυγατρική, με 692 εκατ. τη βουλγαρική και με 405 εκατ. την τουρκική.
• Η Alpha Bank με 1,6 δισ. τη ρουμανική και με 0,74 δισ. αθροιστικά τη βουλγαρική και τη σερβική.
• Η Πειραιώς με 1,62 δισ. τη ρουμανική και με 828 εκατ. τη βουλγαρική.
Η εκτίμηση της UBS είναι πως το σύνολο του κεφαλαιακού ανοίγματος των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στις 31/12/2010 ανερχόταν στα 11,12 δισ. ευρώ.

Πιθανόν να ακολουθήσουν deals: Σύμφωνα με τον ξένο οίκο, στο τρέχον περιβάλλον ίσως δούμε τις τράπεζες να συγχωνεύονται με στόχο να δημιουργήσουν μεγαλύτερα και ισχυρότερα σχήματα.

Βέβαια, αυτό δεν είναι πιθανό να συμβεί μέχρις ότου ξεκαθαρίσουν οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των ιδιωτών, καθώς οι τράπεζες θα πρέπει να διαπιστώσουν το ύψος των ζημιών τους σε όρους καθαρής παρούσας αξίας και τις επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαιά τους.

Πιστεύουμε πως θα μπορούσαμε να δούμε προσπάθειες εξαγορών και συγχωνεύσεων να ακολουθούν την ολοκλήρωση της συμμετοχής των ιδιωτών και δεν θα αποκλείαμε μια συμφωνία για deal πριν από το τέλος του έτους.

Νέες τιμές-στόχοι

Σημειώνεται ότι ο οίκος προχώρησε σε υποβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας σε "neutral" από "buy" και στη μείωση της τιμής-στόχου στα 4 ευρώ ανά μετοχή από 6,2 ευρώ προηγουμένως.

Επίσης, προχώρησε σε μείωση της τιμής-στόχου για τη Eurobank στα 2,5 ευρώ από 3,8 ευρώ προηγουμένως ("neutral"), για την Alpha Bank στα 3,20 ευρώ από 4,50 ευρώ ("buy"), για τη Marfin Popular Bank στο 0,30 ευρώ από 0,80 ευρώ ("neutral"), για την ΑΤΕ στο 0,30 ευρώ από 1 ευρώ ("sell") και για την Πειραιώς στο 0,50 ευρώ από 0,80 ευρώ ("sell").

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v