Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Οχτώ small caps που κερδίζουν την κρίση

Οχτώ εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ που το 2011 κατάφεραν να «κερδίσουν» την κρίση. Οι επιδόσεις, οι δυσκολίες και οι προοπτικές της φετινής χρονιάς. Αναλυτικός πίνακας με χρηματιστηριακούς δείκτες.

ΧΑ: Οχτώ small caps που κερδίζουν την κρίση
Αν και μέχρι χθες οι περισσότερες εισηγμένες δεν είχαν δημοσιεύσει τα ετήσια αποτελέσματά τους για το 2011, υπάρχουν τουλάχιστον οχτώ εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης που κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις των επενδυτών λόγω:

• Της ισχυρής άμυνας που επέδειξαν απέναντι στην κρίση (διεύρυνση μεριδίων αγοράς).
• Της σημαντικής τους κερδοφορίας σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία.
• Των ανοδικών εξαγωγικών επιδόσεων που πολλές από αυτές σημείωσαν μέσα στο 2011.

Η ολοκλήρωση της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων (31/3/2012) αναμένεται να αναδείξει και άλλες εταιρείες της μικρής κεφαλαιοποίησης στη συγκεκριμένη κατηγορία, με υποψήφιες, για παράδειγμα, τις Mevaco, Καράτζη, Πλαστικά Κρήτης, Πλαστικά Θράκης, Eurodrip, Ικτίνος Μάρμαρα και αρκετές άλλες.

Πλαίσιο

Η εταιρεία κέρδισε μερίδια αγοράς παρά την πτώση των πωλήσεών της και παράλληλα κατάφερε: α) να εκτινάξει τη λειτουργική της κερδοφορία κυρίως μέσα από την ενίσχυση των δικών της brand names (μεγαλύτερα περιθώρια) και β) να πετύχει τόσο υψηλές θετικές ταμειακές ροές ώστε να διαθέτει ισχυρό θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα μείον τραπεζικός δανεισμός).

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν από τα 2,58 στα 6,42 εκατ. ευρώ και οι ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 12,8 εκατ. ευρώ και στο τέλος του 2011 το ταμείο ανερχόταν στα 35,1 εκατ. ευρώ, όταν ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ήταν ελαφρά μικρότερος των 22 εκατ. ευρώ.

Για το 2012 η διοίκηση της εισηγμένης προβλέπει πως η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να επιδεινώνεται και αναμένεται να συνεχίσει να παλεύει την κρίση με παρόμοια στρατηγική με εκείνη του 2011.

Autohellas

Άνοδο του κύκλου εργασιών από τα 169,8 στα 172,7 εκατ. ευρώ και επίτευξη EBITDA (76,8 από 78,2 εκατ.) και καθαρών κερδών (13,36 από 14,5 εκατ.) σε περίπου ίδια επίπεδα με αυτά της προηγούμενης χρήσης σημείωσε ο όμιλος της Autohellas το 2011. Μάλιστα, η σύγκριση γίνεται ακόμη καλύτερη αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι τα κέρδη του 2010 είχαν αυξηθεί εκτάκτως λόγω της πώλησης της συμμετοχής που διάθετε στην Avis.

Στα αξιοσημείωτα, επίσης, το υψηλό προτεινόμενο μέρισμα (0,15 ευρώ ανά μετοχή), αλλά και η επίτευξη θετικών ταμειακών ροών άνω των 8 εκατ. ευρώ, παρά την υλοποίηση επενδύσεων τόσο εντός (επέκταση στα Βαλκάνια), όσο και εκτός αντικειμένου της εταιρείας.

Το 2012 εμφανίζεται ως έτος νέων προκλήσεων λόγω της δυσμενούς συγκυρίας στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, του αναμενόμενου μειωμένου τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα, αλλά και του υφεσιακού κλίματος στην πραγματική οικονομία.

Ελληνικά Καλώδια

Μεγάλη αύξηση πωλήσεων (από τα 351,8 στα 414,5 εκατ.), λειτουργικών κερδών (ΕΒΙΤ, από 5,1 σε 11,8 εκατ. ευρώ) και καθαρών κερδών (από 374 χιλ. σε 3,2 εκατ. ευρώ) σημείωσαν πέρυσι τα Ελληνικά Καλώδια. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των λειτουργικών και των καθαρών αποτελεσμάτων οφείλεται στο υψηλό κόστος χρηματοδότησης (8,2 εκατ. ευρώ).

Ο εισηγμένος όμιλος εστιάζει στη διοικητική ενσωμάτωση της Fulgor που εξαγοράστηκε πέρυσι, στην επίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, στις αυξημένες εξαγωγές και στη στροφή προς προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Ειδικότερα για το 2012, η διοίκηση εκτιμά ότι θα υπάρξουν δυσμενείς επιδράσεις εξαιτίας της επιδείνωσης στην οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρώπης, παρά ταύτα αναμένει πως θα εμφανιστούν σταδιακά τα οφέλη από στρατηγικές κινήσεις που έχουν γίνει.

Ο όμιλος παραμένει αισιόδοξος ως προς την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, καθώς το 2012 αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πωλήσεις υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων υπερυψηλής τάσης, από τα οποία η εταιρεία αναμένει να αντλήσει σημαντικό μέρος της μελλοντικής της κερδοφορίας.

Καραμολέγκος

Η γνωστή αρτοβιομηχανία το 2011 αύξησε τις πωλήσεις της από τα 67 στα 78,3 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά της κέρδη (EBIT) από τα 6,5 στα 8,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά της αποτελέσματα από 1,54 σε 2,55 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαιά της διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ και το μέρισμα που θα προταθεί για διανομή είναι σταθερό εδώ και χρόνια (0,01 ευρώ ανά μετοχή).

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Καραμολέγκος, «η αυξητική πορεία του κύκλου εργασιών του 2011 επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας κατά την τελευταία πενταετία. Το 2012 πιστεύουμε στη συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας, με δεδομένα τις επενδύσεις στην παραγωγική διαδικασία, τη διάθεση νέων ποιοτικών προϊόντων και το λανσάρισμα προϊόντων στην αγορά της Ρουμανίας».

Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας

Σημαντική άνοδο του κύκλου εργασιών (από τα 28,3 στα 32,3 εκατ. ευρώ) και των καθαρών κερδών (από τις 106 χιλ. στο 1,017 εκατ. ευρώ) σημείωσε το 2011 η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Θετικές επίσης ήταν και οι ταμειακές ροές της εισηγμένης (+2,33 εκατ. οι λειτουργικές και +513 χιλ. οι επενδυτικές), με αποτέλεσμα τη νέα σημαντική υποχώρηση των καθαρών τραπεζικών της υποχρεώσεων.

Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, η διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της τη διανομή μερίσματος 0,017 ευρώ ανά μετοχή.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα της περυσινής χρονιάς ήταν η άνοδος των εξαγωγών στις χώρες των Βαλκανίων και η εμπορική συμφωνία με μεγάλο εγχώριο πελάτη, στον οποίο κατευθύνθηκε σημαντικό ποσοστό των εγχώριων πωλήσεων.

Για το 2012, και με δεδομένη τη χαμηλή εγχώρια ζήτηση από τον κατασκευαστικό κλάδο, στόχος είναι η νέα αύξηση των εξαγωγών, η μείωση του λειτουργικού κόστους, ώστε να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό των ξένων εταιρειών και να μετριάσει την προβλεπόμενη επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, και η περαιτέρω ανάπτυξη στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τέλος, «επειδή (σύμφωνα με τη ΓΕΒΚΑ) οι εταιρείες του ομίλου έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ελληνικών ανταγωνιστριών εταιρειών, είναι πάντα έτοιμες να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε επιχειρηματική ευκαιρία προκύψει σε επίπεδο αντιπροσώπευσης και διανομής προϊόντων».

REVOIL

Παρά τη δυσμενή συγκυρία που επικράτησε το 2011 τόσο στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών, όσο και στη ναυτιλία, η Revoil κατάφερε να διατηρήσει σε γενικές γραμμές τη λειτουργική της κερδοφορία (EBIT στα 4,81 έναντι 4,97 εκατ. ευρώ) και τελικά να κλείσει με καθαρά κέρδη 1,05 εκατ. ευρώ, έναντι 2,79 εκατ. ευρώ το 2010.

Οι ταμειακές ροές ήταν θετικές και υπερέβησαν τα 8 εκατ. ευρώ (+17,5 εκατ. οι λειτουργικές και -9,4 εκατ. οι επενδυτικές).

Το 2012 αναμένεται έτος σημαντικών προκλήσεων για τις δύο αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Revoil, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η εισηγμένη εταιρεία λειτουργεί έχοντας ναυλωμένα και τα δύο πλοία της, ενώ στον χώρο της εμπορίας πετρελαίου διευρύνει συνεχώς τον αριθμό των συνεργαζόμενων πρατηρίων της και το μερίδιο αγοράς της.

Στ. Κανάκης

Εταιρεία με ισχυρές αντιστάσεις απέναντι στην κρίση, καθώς πέρυσι υποχρεώθηκε σε περιορισμένες απώλειες πωλήσεων (17,93 έναντι 18,25 εκατ. ευρώ), διευρύνοντας την παρουσία της στην αγορά της ΝΑ. Ευρώπης. Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος, η Κανάκης σημείωσε κέρδη 906 χιλ. ευρώ (έναντι 1,39 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 15,68 εκατ. ευρώ και οι τραπεζικές υποχρεώσεις στις 31/12/2011 ήταν μόλις 576 χιλ., όταν το ταμείο την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε 211 χιλ. ευρώ. Άρα, λοιπόν, ενδεχομένως να δούμε στο τέλος του 2012 την εισηγμένη να επανέρχεται σε «καθαρό ταμείο», παρά το γεγονός ότι πέρυσι επέστρεψε στους μετόχους της 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

Για το 2012, η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει πως «η συνεχιζόμενη προσπάθεια για την ανάπτυξη των εξαγωγών εκτιμάται πως θα αναβαθμίσει ως έναν βαθμό την όποια τυχόν μείωση της ζήτησης στο εσωτερικό της χώρας».

ΓΕΚΕ (President)

Η εταιρεία κατέχει και διαχειρίζεται το αθηναϊκό ξενοδοχείο President. Το 2011 με μέση πληρότητα δωματίων 66,07% (65,32% το 2010) κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της (11,64 έναντι 11,1 εκατ. ευρώ), τα κέρδη προ φόρων και τόκων (από 3,77 σε 3,89 εκατ.) και τα καθαρά της κέρδη (σε +5,36 εκατ. από -1,23 εκατ. ευρώ).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στις 31/12/2011 ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν μηδενικός, ενώ υπήρχαν διαθέσιμα ύψους 16,38 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

Για το 2012, η ΓΕΚΕ εκτιμά πως η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι κοινωνικές συνθήκες της χώρας θα επηρεάσουν ακόμη περισσότερο τον εισερχόμενο τουρισμό. «Παρ' όλα αυτά, στόχο μας είναι η διατήρηση και αν είναι δυνατόν η βελτίωση των αποτελεσμάτων του 2011, με περιορισμό των δαπανών, με την καθιέρωση νέων τιμολογίων και την πραγματοποίηση βελτιώσεων μέσω νέων επενδύσεων», καταλήγει η εισηγμένη εταιρεία.
Αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών 2011

Εταιρεία

Κεφαλαιοποίηση*

Κέρδη

P/E

Ίδια κεφάλαια

P/BV

Πλαίσιο

51.888

6.420

8,08

56.859

0,91

Autohellas

48.358

13.360

3,62

139.417

0,35

Ελληνικά Καλώδια

45.206

3.200

14,13

115.295

0,39

Καραμολέγκος

6.440

2.550

2,53

34.041

0,19

Γενική Εμπορίου

8.493

1.017

8,35

22.483

0,38

REVOIL

10.404

1.050

9,91

23.246

0,45

Κανάκης

10.125

906

11,18

15.680

0,65

ΓΕΚΕ (President)

58.762

5.360

10,96

69.959

0,84

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

* Κλείσιμο 27ης/3/2011


***To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v