Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για 4 μετοχές

Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ΑΕ, Τεγόπουλος Εκδόσεις ΑΕ, Φίντεξπορτ ΑΕ και Ριντένκο αποφάσισε ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης.

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για 4 μετοχές
Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε., Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. Φίντεξπορτ Α.Ε., Ριντένκο αποφάσισε ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε. από σήμερα 30 Μαρτίου 2012 και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών αποφάσισε ο πρόεδρος του Χ.Α., διότι η ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2011, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 29/3/2012, δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει και από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της, στην οποία διατυπώνεται «Γνώμη με Επιφύλαξη».

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α΄/178/14.7.2005), αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. και Φίντεξπορτ Α.Ε. από σήμερα 30 Μαρτίου 2012, διότι, σύμφωνα με ανακοινώσεις τους, θα υπάρξει καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2011.

Οι ανακοινώσεις των εταιρειών Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. και Φίντεξπορτ Α.Ε. και η ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2011 της εταιρείας Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χ.A.

Ο κ. Σ. Λαζαρίδης, αποφάσισε επίσης την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Ριντένκο Ανώνυμος Εμπορική και Συμμετοχική Εταιρεία από σήμερα 30 Μαρτίου 2012 και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, διότι η ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2011, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 30.03.2012, δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει και από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της, στην οποία διατυπώνεται "Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v