Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: 16 αποτελέσματα με κρυμμένες χάρες!

Υπάρχουν επιχειρήσεις που παράγουν μέσα στην κρίση... πολύ ρευστό. Ποιοι όμιλοι κινούνται κόντρα στο ρεύμα και καταφέρνουν να γεμίζουν το ταμείο. Πότε οι ζημίες κρύβουν τους θησαυρούς. Αναλυτικός πίνακας.

Εισηγμένες: 16 αποτελέσματα με κρυμμένες χάρες!
Γνωστός παράγοντας της αγοράς υποστηρίζει πως «στις μέρες μας οι επενδυτές δεν θα πρέπει να ξεκινούν την ανάγνωση των λογιστικών καταστάσεων από τον τζίρο και τα κέρδη, αλλά από τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών και από τον πίνακα ταμειακών ροών». Και επειδή στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου εκθέσεις ορκωτών δεν υπάρχουν, το κυρίαρχο βάρος πέφτει στο cash flow των εισηγμένων ομίλων.

Η εστίαση του ενδιαφέροντος στις ταμειακές ροές οφείλεται επίσης και στην τρέχουσα συγκυρία, όπου οι τράπεζες όχι μόνο ανοίγουν σπάνια νέες γραμμές χρηματοδότησης, αλλά επίσης πιέζουν τις διοικήσεις των εταιρειών κόβοντας πιστωτικά όρια και επιβάλλοντας επιτόκια που πλησιάζουν ή και ενίοτε υπερβαίνουν το 10%.

Στον παρατιθέμενο πίνακα, παρουσιάζονται εννέα ενδεικτικά παραδείγματα όπου τα δημοσιευθέντα κέρδη του πρώτου τριμήνου είναι σαφώς μικρότερα από τις ελεύθερες θετικές ταμειακές ροές (άθροισμα των λειτουργικών και των επενδυτικών), οι οποίες βελτιώνουν τη ρευστότητα των ομίλων και μειώνουν τον καθαρό δανεισμό προς τις τράπεζες.

Οι αποκλίσεις μεταξύ κερδών και ταμειακών ροών οφείλονται συνήθως είτε στη διενέργεια αποσβέσεων, είτε στις πολιτικές των εταιρειών για μείωση των περιθωρίων πίστωσης προς τους πελάτες και των αποθεμάτων και για περιορισμό των επενδυτικών τους σχεδίων.

Ενδεικτική η περίπτωση της Quest Holdings, που παρουσίασε καθαρά κέρδη μόλις 83 χιλ. ευρώ, όταν την ίδια περίοδο είχε μετρητά 6,2 εκατ. ευρώ και αυτό παρότι υλοποίησε επενδύσεις ύψους 1 εκατ. ευρώ! Το αποτέλεσμα αυτό συνετέλεσε στο να έχει θετικό καθαρό ταμείο στις 31/3/2012, δηλαδή τα διαθέσιμά της να είναι μεγαλύτερα από το σύνολο των τραπεζικών της υποχρεώσεων.

Ανάλογη εξέλιξη υπήρξε και στα Σωληνουργεία Κορίνθου, όπου τα κέρδη αυξήθηκαν από τα 2,07 στα 4,47 εκατ. ευρώ, αλλά η παραγωγή θετικών ταμειακών ροών υπήρξε πολύ μεγαλύτερη (8,42 εκατ. ευρώ).

Ο ΟΠΑΠ εμφάνισε κέρδη 132 εκατ. ευρώ και θετικές ταμειακές ροές κατά 37 εκατ. ευρώ υψηλότερες.

Η εταιρεία Στέλιος Κανάκης δημοσίευσε κέρδη 217 χιλ. ευρώ και σημείωσε πολλαπλάσιες θετικές ταμειακές ροές (1,15 εκατ. ευρώ), μέσω των οποίων όχι μόνο χρηματοδότησε την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους της που είχε αποφασίσει, αλλά επιπλέον απέκτησε θετικό καθαρό ταμείο.

Το Πλαίσιο ενίσχυσε το θετικό καθαρό ταμείο που διέθετε ήδη από το τέλος του 2011. Έτσι, στο πρώτο τρίμηνο όχι μόνο αύξησε την κερδοφορία του στο 1,8 εκατ. ευρώ, αλλά σημείωσε και θετικές ταμειακές ροές ύψους 4,75 εκατ. ευρώ, παρά τις επενδύσεις που υλοποίησε.

Μόλις στα 9 χιλιάδες ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Γενικής Εμπορίου, η οποία ωστόσο σημείωσε θετικές ταμειακές ροές 491 χιλ. ευρώ, μειώνοντας για πολλοστό συνεχόμενο τρίμηνο τον καθαρό της δανεισμό.

Η Flexopack (εξαγωγική κατά βάση εταιρεία) εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές σε σύγκριση με τα κέρδη της, ενώ ο Παπουτσάνης και η Hellas On Line εμφάνισαν μεν ζημιογόνα αποτελέσματα, αλλά θετικές ταμειακές ροές. Η τελευταία ειδικότερα μείωσε όχι μόνο τη ζημία της στα 3,17 εκατ., αλλά και τον καθαρό της δανεισμό κατά 4,05 εκατ. ευρώ.

Ίδια γεύση και για την Kleemann, που υποχρεώθηκε μεν σε ζημιογόνο αποτέλεσμα (-1,06 εκατ. ευρώ) αλλά εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές 1,27 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία πληροφορικής Profile, όπως και πέρυσι, έτσι και στο πρώτο φετινό τρίμηνο εμφάνισε μεν μικρή κερδοφορία (38 χιλ. ευρώ), αλλά πολύ θετικότερες ταμειακές ροές (715 χιλ. ευρώ).

Ζημίες κατέγραψε η Autohellas το πρώτο τρίμηνο (-1,08 εκατ. ευρώ), ωστόσο παράχθηκε θετικό cash flow ύψους 7,5 εκατ. ευρώ.

Ζημία και πάλι για τη Yalco και μάλιστα όχι ευκαταφρόνητη (-1,77 εκατ. ευρώ), αλλά παράλληλα επίτευξη θετικών ταμειακών ροών (+639 χιλ. ευρώ)

Ανάλογα τα πράγματα και για την εταιρεία Σφακιανάκης, που με ζημίες τριμήνου 10,5 εκατ. σημείωσε θετικό cash flow 9,7 εκατ. ευρώ.

Η Ελαστρον
και η Αφοί Κορδέλλου δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και όπως προκύπτει από τον παρατιθέμενο πίνακα σημείωσαν ζημίες την ίδια περίοδο που πέτυχαν θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές (για την Έλαστρον τα ποσά είναι αντίστοιχα -2,33 και +2,77 εκατ. ευρώ).

Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι όσο θετικά ακούγεται η βελτίωση των ταμειακών ροών θα πρέπει να συνεκτιμηθεί πως η βελτίωσή τους δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρον αν οι εταιρείες δεν παράγουν κέρδη ή και δεν προχωρήσουν στην υλοποίηση επενδύσεων.

Κάποτε οι δυνατότητες μείωσης της πίστωσης προς τους πελάτες θα εξαντληθούν, κάποτε τα αποθέματα δεν θα μπορούν να πέσουν σε χαμηλότερα επίπεδα, κάποτε οι προμηθευτές δεν θα μας δίνουν τόσο μεγάλη πίστωση, κάποτε -αν δεν κάνουμε νέες επενδύσεις- ο εξοπλισμός θα καταστεί αντιπαραγωγικός και θα απαξιωθεί.

Εισηγμένες: Κέρδη vs ταμειακές ροές α΄ τριμήνου

Εταιρεία

Κέρδη

Λειτ. Ταμ. Ροές

Επεν. Ταμ. Ροές

Ελεύθ. Ταμ. Ροές

Πλαίσιο

1.816

5.201

-455

4.746

ΟΠΑΠ

131.906

169.432

-593

168.839

Σωλ. Κορίνθου

4.469

8.804

-378

8.426

Quest Holdings

83

7.267

-1.066

6.201

Flexopack

898

2.061

-820

1.241

Στέλιος Κανάκης

217

1.114

1

1.115

Γενική Εμπορίου

9

855

-364

491

Hellas On Line

-3.117

13.955

-9.894

4.061

Παπουτσάνης

-213

455

-195

260

Kleemann

-1.065

1.358

-84

1.274

Autohellas

-1.084

6.974

558

7.532

Έλαστρον

-2.353

2.681

91

2.772

Αφοί Κορδέλλου

-615

113

156

269

Σφακιανάκης

-10.524

12.359

-2.652

9.707

Profile

38

693

22

715

Yalco

-1.779

615

24

639

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ***To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v