Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιες μετοχές αλλάζουν καθεστώς διαπραγμάτευσης

Τρεις μετοχές περνούν σε καθεστώς πεντάωρης διαπραγμάτευσης, ενώ αντίστοιχα 10 τίτλοι μεταφέρονται σε τρίωρη μετά την αξιολόγηση στην οποία προχώρησε το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το εξαμηνιαίο άνοιγμα τιμών αγοράς – πώλησης (spread). Οι πλήρεις αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. Οι αναλυτικοί πίνακες.

Ποιες μετοχές αλλάζουν καθεστώς διαπραγμάτευσης
Τρεις μετοχές περνούν σε καθεστώς πεντάωρης διαπραγμάτευσης, ενώ αντίστοιχα 10 τίτλοι μεταφέρονται σε τρίωρη μετά την αξιολόγηση στην οποία προχώρησε το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το εξαμηνιαίο άνοιγμα τιμών αγοράς – πώλησης (spread).

Για την αξιολόγηση ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία της περιόδου 1/10/2004 έως 31/3/2005, ενώ οι μεταβολές θα ισχύουν από τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2005.

Σημειώνεται ότι οι τίτλοι που με βάσει το κριτήριο του spread περνούν σε τρίωρη διαπραγμάτευση ανέρχονται στους 100 έναντι 105 στην προηγούμενη αξιολόγηση.

Επίσης, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών των εταιρειών ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. και ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. από την κατηγορία χαμηλής παραγωγικής δραστηριότητας στο καθεστώς τρίωρης διαπραγμάτευσης, από αύριο 15/4/05, καθόσον και οι 2 εταιρείες εμφάνισαν ετήσιο κύκλο εργασιών για τη χρήση 2004 άνω των 3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το Δ.Σ του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την αξιολόγηση όλων των μετοχών υπό συνεχή διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το εξαμηνιαίο άνοιγμα τιμών αγοράς – πώλησης (spread) συνεδρίασης και αποφάσισε σύμφωνα με τον κανονισμό του τα εξής:

1. Μεταφέρονται από το χρονισμό βραχείας διάρκειας (3ωρη διαπραγμάτευση) στο χρονισμό μακράς διάρκειας (5ωρη διαπραγμάτευση) οι κατωτέρω 3 μετοχές:

- Euromedica A.E. Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών (ΚΟ)

- Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. (ΠΟ)

- Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. (ΠΑ)

2. Μεταφέρονται από το χρονισμό μακράς διάρκειας (5ωρη διαπραγμάτευση) στο χρονισμό βραχείας διάρκειας (3ωρη διαπραγμάτευση) οι κατωτέρω 10 μετοχές:

- Φιερατέξ Αφοί Ανεζουλάκη Α.Ε. (ΚΟ)

- Τεξαπρέτ (ΚΟ)

- Feedus Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)

- Αττι-κατ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)

- Altec ΑΒΕΕ (ΚΟ)

- Quality and Reliability Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)

- Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)

- Ινφορμάτικς Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)

- Ευρωδυναμική Α. Ε. Ε. Χ. (KA)

- Ελ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΑ)Επίσης, το Δ.Σ. του Χ.Α. εξέτασε και ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας ALPHA BANK Α.Ε. για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΔΕΛΤΑ SINGULAR Α.Ε.Π., καθώς και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 7.564.106 νέων μετοχών που προέκυψαν από την συγχώνευση.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η εταιρεία ALPHA BANK Α.Ε. προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας 7.564.106 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές τις οποίες θα λάβουν οι μέτοχοι (πλην μετόχου ALPHA BANK A.E.) της απορροφώμενης ΔΕΛΤΑ SINGULAR Α.Ε.Π (κάθε 10 παλαιές μετοχές θα ανταλλάσσονται με 1 νέα μετοχή). Οι μέτοχοι της απορροφώσας θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών, 235.105.567 κοινές ονομαστικές μετοχές, με νέα ονομαστική αξία 5,35 ευρώ έκαστη.

Επίσης:

* Ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 50.675.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

* Αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας KINTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ για την εισαγωγή 6.712.500 κοινών ονομαστικών μετοχών στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑ.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών, και ειδικότερα σε συστήματα τηλεμετρίας και ελέγχου λειτουργίας σε τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και σε έργα βιομηχανικού αυτοματισμού στη βιομηχανία πετρελαιοειδών.

Σχετικά με τη λειτουργία των χρονισμών υπενθυμίζονται τα εξής:

Α. Οι μετοχές που μεταφέρονται στην πεντάωρη διαπραγμάτευση (11 π.μ. έως 4 μ.μ.) παρουσίασαν κατά το υπό αξιολόγηση εξάμηνο μέση ημερήσια απόκλιση των τιμών αγοράς και πώλησης μικρότερη των 1,6 ποσοστιαίων μονάδων.

Β. Αντίστοιχα οι μετοχές που μεταφέρονται στην τρίωρη διαπραγμάτευση (11 π.μ. έως 11.30 π.μ. και 1.30 μ.μ. έως 4 μ.μ.) παρουσίασαν κατά το υπό αξιολόγηση εξάμηνο μέση ημερήσια απόκλιση των τιμών αγοράς και πώλησης μεγαλύτερη των 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Γ. Στο Γενικό Δείκτη, το δείκτη της Παράλληλης Αγοράς, τους κλαδικούς δείκτες και τους δείκτες FTSE/ASE θα συμμετέχουν μόνον οι μετοχές που διαπραγματεύονται στην πεντάωρη συνεχή διαπραγμάτευση.

Δ. Για την επόμενη αξιολόγηση θα ληφθούν τα στοιχεία του διαστήματος από 1/4/2005 έως 30/9/2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v