Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εισηγμένων

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων των εισηγμένων εταιριών με ημερομηνία 9 Μαΐου 2005.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εισηγμένων
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων των εισηγμένων εταιριών με ημερομηνία 9 Μαΐου 2005.

Πιο συγκεκριμένα, σε 8,390% ανήλθε η συμμετοχή της GF Finance ΕΠΕΥ, στο μετοχικό κεφάλαιο της Optima ΑΕΕΧ, στις 3 Μαΐου 2005.

Επίσης, στη νέα λίστα περιλαμβάνεται η νέα μετοχική σύνθεση της Φουρλής Συμμετοχών, μετά και τη διάθεση ποσοστού της εταιρίας από μέλη της οικογένειας Φουρλή σε ξένο θεσμικό στις 4 Μαίου. Ειδικότερα, το ποσοστό της κας Λήδας Φουρλή υποχώρησε σε 2,008% και το ποσοστό του κ. Βασίλειου Φουρλή κατήλθε σε 2,551%.

Ωστόσο, η κα. Δάφνη Φουρλή σύμφωνα με τη νέα λίστα αύξησε το ποσοστό της στην εταιρία σε 16,340% από 15,044% στις 3 Μαΐου.

Σε 10,0096% από 8,1346% ανήλθε η συνολική συμμετοχή του κ. Κάρολου Κιοσέογλου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι στις 4 Μαΐου. Το άμεσο ποσοστό του μετόχου ανέρχεται σε 3,282%, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή ήτοι 6,728% είναι μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρίας The Evribor Holdings.

Στις 3 Μαΐου, η εταιρία Eurobrokers αύξησε σε 5,214% το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρίας Κούμπας Συμμετοχών.

Επίσης, σε πάνω του 5% και ειδικότερα σε 5,020% αύξησε στις 6 Μαΐου το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο της Καλπίνης - Σίμος, ο κ. Μιχαηλίδης Γιώργος.

Σε 58,290% από 55,160% ανήλθε η συμμετοχή της Alpha Bank στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Αστικά Ακίνητα στις 5 Μαΐου.

Τέλος, σε κάτω του 5% και ειδικότερα σε 4,050% από 5,200% υποχώρησε στις 27 Απριλίου η συμμετοχή του κ. Προβίδα Κωνσταντίνου στο μετοχικό κεφάλαιο της Interfish.

Επιμέλεια: Ελένη Γλάρου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v