Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ: ”Μετοχικών ανακατατάξεων... συνέχεια”

Διατήρηση των εταιρικών ανακατατάξεων αλλά σε μικρότερη κλίμακα προβλέπει η Π&Κ Χρηματιστηριακή στο εβδομαδιαίο report της(19/10) με τίτλο ”Μετοχικών ανακατατάξεων... συνέχεια”. Στα 3,6 ευρώ μείωνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή του Τηλέτυπου.

Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ: ”Μετοχικών ανακατατάξεων...  συνέχεια”
Διατήρηση των εταιρικών ανακατατάξεων αλλά σε μικρότερη κλίμακα προβλέπει η Π&Κ Χρηματιστηριακή στο εβδομαδιαίο report της(19/10) με τίτλο ”Μετοχικών ανακατατάξεων... συνέχεια”.

Η χρηματιστηριακή σε ξεχωριστή της έκθεση με τίτλο ”Ιmproved results on the back of a cautious outlook” (13/10) μειώνει κατά 10% την τιμή-στόχο για τη μετοχή του Τηλέτυπου, στα 3,6 ευρώ, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση ”Equalweight”.

Η Π&Κ εκτιμά ότι η διατήρηση των εταιρικών ανακατάξεων θα συνεχιστεί, ως αποτέλεσμα μιας σειράς αιτιών που καθιστούν την εξαγορά μιας επιχείρησης λιγότερο κοστοβόρο εγχείρημα. Σε αυτές τις αιτίες αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα επιτυχημένα business models, τις κεφαλαιακές αυξήσεις αλλά και την εξασφάλιση ταμειακών ροών.

Παράλληλα επισημαίνει τις αξιοπρόσεκτες ανακατατάξεις στην περίπτωση της Motor Oil, της FORTHnet αλλά και της Q-Telecom. Για την τελευταία επισημαίνει μάλιστα το διεθνές στρατηγικό ενδιαφέρον (appetite).

Η Π&Κ ”ξεχωρίζει” τις σημαντικότερες εξελίξεις της εβδομάδας. Ειδικότερα αναφέρει την πιθανή υιοθέτηση ενός νέου προγράμματος εθελουσίας εξόδου από την Εθνική Τράπεζα, κίνηση που κατά την άποψη της Π&Κ θα βελτιώσει τις προοπτικές κερδοφορίας του τραπεζικού ιδρύματος.

Η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει επίσης την στρατηγική της Εθνικής να διευρύνει την Βαλκανική της παρουσία, δεδομένο που, όπως προβλέπει, θα εκτοξεύσει την μακροχρόνια ανάπτυξή της, ενώ τονίζει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της τράπεζας.

Αναφέρει επίσης την συμφωνία της Intralot στις ΗΠΑ που συνεπάγεται ενίσχυση της αξιοπιστίας της εταιρίας προκειμένου να διευρύνει τις δραστηριότητες σε νέες αγορές όπως την Ασία και την Αφρική.

Για την πώληση της Q-Telecom στους ιδιοκτήτες της TIM Hellas οι αναλυτές της εκτιμούν ότι δεν θα διαταραχθεί ο ανταγωνισμός στον κλάδο της κινητής, αλλά θα βελτιωθεί η διάρθωση κόστους της Tim Ηellas.

Στο προτεινόμενο χαρτοφυλάκιό της η χρηματιστηριακή διατηρεί την έκθεσή κατά 75% σε μετοχές, εκ των οποίων το ήμισυ, ήτοι το 37,5% αποτελείται από ευρωπαικούς τίτλους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v