Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 12 εισηγμένων

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 12 εταιριών, περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων των εισηγμένων εταιριών με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2006.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 12 εισηγμένων
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 12 εταιριών, περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων των εισηγμένων εταιριών με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2006.

Ειδικότερα, ξεχωρίζουν οι ανακατατάξεις στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών Τηλέτυπος, FORTHnet, LodicDIS και Interfish.

Πιο αναλυτικά, στις 31 Ιανουαρίου του 2006, η εταιρία Χ.Κ. Τεγόπουλος μείωσε σε 2,680% από 5,880% τη συμμετοχή της στην εταιρία Τηλέτυπος. Μία μέρα μετά (01/02/06) η Fidelity European Fund αποχώρησε από το μετοχικό κεφάλαιο της Τηλέτυπος, πουλώντας το σύνολο της συμμετοχής της ήτοι 9,190%, ενώ ο ΔΟΛ αύξησε το ποσοστό του σε 19,615% από 10,760%.

Μεταβολές επήλθαν και στο μετοχικό κεφάλαιο της FORTHnet την 1η Φεβρουαρίου 2006, καθώς η Intracom Holdings αποχώρησε από το μετοχικό κεφάλαιο πουλώντας το σύνολο της συμμετοχής της ήτοι 25,289%. Παράλληλα την είσοδό της έκανε η εταιρία Cycladic Catalyst Master Fund με ποσοστό 11,900%, ενώ το ποσοστό της Novator Equities ανήλθε σε 38,653% από 26,646%.

Σημειώνεται, ότι στο ποσοστό της Novator Equities στην εισηγμένη εταιρία FORTHnet, συμπεριλαμβάνεται το άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 34,333%, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή της εταιρίας σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου, είναι μέσω της εταιρίας Nordea Bank, ήτοι 4,320%.

Οσον αφορά την LogicDIS, στις 26 Ιανουαρίου 2006, η EFG Eurobank μεταβίβασε το σύνολο της συμμετοχής της ήτοι 28,420% στην Greek Information Technology Holdings (GIT Holdings). Σημειώνεται ότι η εταιρία Greek Information Technology Holdings είναι ελεγχόμενη από την εταιρία Global Equity Investments, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Νικόλαο Φράγκο.

Επίσης, στις 3 Φεβρουαρίου, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 44,14% της εταιρίας Interfish από την Σελόντα, σύμφωνα με τους όρους του προσύμφωνου που είχε υπογραφεί με δύο μετόχους. Ειδικότερα, πρόκειται για τους κ.κ. Τζαβέ Γεώργιο και Τζαβέ Σπυρίδωνα που μείωσαν τη συμμετοχή τους στην Interfish σε 2,805% και 2,798% από 26,300% και 26,300% αντίστοιχα.

Σε 13,240% από 10,010% αύξησε το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της Δέλτα Συμμετοχών η Morgan Stanley & CO International στις 13 Δεκεμβρίου του 2005. Στο ανωτέρω ποσοστό της εταιρίας Morgan Stanley & CO International, ποσοστό 13,20% των μετοχών της εταιρίας Δέλτα Συμμετοχών τηρείται για ίδιο λογαριασμό ενώ κατέχει για λογαριασμό πελατών της το υπόλοιπο 0,04%.

Εξάλλου, σε 25,101% από 20,575% ανήλθε η συμμετοχή του κ. Καλογεράκη Ιωάννη στο μετοχικό κεφάλαιο της Altius AEEX στις 2 Φεβρουαρίου 2006. Στο ποσοστό του κ. Ιωάννη Καλογεράκη, συμπεριλαμβάνεται το άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου, ήτοι 10,042%, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή του σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 15,059%, είναι μέσω της Artion ΑΧΕΠΕΥ.

Την 1η Φεβρουαρίου 2006, το ποσοστό του κ. Χρήστου Λαμπράκη επί των δικαιωμάτων ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΔΟΛ, κατήλθε σε 35,242% από 41,447%. Σημειώνεται, ότι το ποσοστό συμμετοχής του μετόχου κ. Χρήστου Λαμπράκη επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας μεταβλήθηκε αντίστοιχα από 14,568% σε 9,364%.

Η διαφορά μεταξύ του ποσοστού επί των δικαιωμάτων ψήφου και του ποσοστού επί του μετοχικού κεφαλαίου οφείλεται στο ότι ο κ. Χρήστος Λαμπράκης στις 22.8.2005 σύστησε δωρεά ψιλής κυριότητας επί 21.479.555 κ.ο. μετοχών της εταιρίας ΔΟΛ, παρακρατώντας την επικαρπία των δωρούμενων μετοχών, στην οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 25,879%).

Στις 2 Φεβρουαρίου η Verso Investments μείωσε σε 11,220% από 14,330% το ποσοστό της στην εταιρία Delta Project.

Σε 3,780% κατήλθε η συμμετοχή της Le Monde Ασφαλιστικής στο μετοχικό κεφάλαιο της Ζήνων την 1η Φεβρουαρίου 2006.

Σε 10,0130% από 5,0188% ανήλθε η συμμετοχή της QVT Fund το μετοχικό κεφάλαιο της Ωμέγα ΑΕΕΧ στις 23 Ιανουαρίου 2006.

Σε 60,110% από 71,630% κατήλθε το συνολικό ποσοστό του κ. Κυριάκου Φιλίππου στο μετοχικό κεφάλαιο της Elbisco, καθώς μειώθηκε το ποσοστό της ελεγχόμενης από τον ίδιο εταιρίας με την επωνυμία ΔΑΦΝΟΣ μετά και τη σύσταση ενεχύρου στις 31 Ιανουαρίου 2006, στην τράπεζα NovaBank η οποία διατηρεί πλέον ποσοστό 12,290% επι του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Elbisco.

Τέλος, στη λίστα μετοχικών αλλαγών περιλαμβάνονται τα ποσοστά των μετόχων της SeaFarm Ionian όπως διαμορφώθηκαν δυνάμει της από 24-1-2006 αποφάσεως του ΔΣ της εταιρίας για την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Αναλυτικότερα, το ποσοστό του κ. Λέανδρου Αλέξανδρου διαμορφώθηκε σε 9,489% από 30,300%, ενώ το ποσοστό του Παπαγεωργίου Σταύρου σε 3,932% από 18%, τέλος η Νηρεύς κατέχει ποσοστό 15,483%. Οι τράπεζες κατέχουν τα εξής ποσοστά: Πειραιώς (9,040%), Εμπορική (6,540%), Alpha Bank (6,690%), Eurobank (5,150%) και η Αγροτική (6,650%).

Επιμέλεια: Γλάρου Ελένη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v