Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Μεταβολές σε ταξινόμηση εταιριών σε κλάδους

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει για τις αλλαγές στην ταξινόμηση των εισηγμένων εταιρειών σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με το μοντέλο κλαδικής κατάταξης Industry Classification Benchmark (ICB) οι οποίες θα εφαρμοστούν από την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2006.

ΧΑ: Μεταβολές σε ταξινόμηση εταιριών σε κλάδους
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει για τις αλλαγές στην ταξινόμηση των εισηγμένων εταιρειών σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με το μοντέλο κλαδικής κατάταξης Industry Classification Benchmark (ICB) οι οποίες θα εφαρμοστούν από την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2006.

Οι μετοχές που αλλάζουν κατάταξη είναι οι εξής:

* Lamda Development από Κατασκευές σε Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

* Tεχνική Ολυμπιακή από Κατασκευές σε Κατασκευή Κατοικιών

* Βιοχάλκο από Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού σε Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες

* ΓΕΒΚΑ από Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού σε Προμηθευτές Βιομηχανίας

* Ρόκας από Προμηθευτές Βιομηχανίας σε Ηλεκτρισμός

* Παρνασσός από Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά σε Χρηματοδοτικές Μισθώσεις & Διαφοροποιημένες Συμμετοχές

* Notos Com από Είδη Προσωπικής Φροντίδας σε Γενικό Εμπόριο

* Βογιατζόγλου από Οικιακός Εξοπλισμός σε Προμηθευτές Βιομηχανίας

* Πλαίσιο από Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο σε Υλικό Υπολογιστών

* Hyatt από Ξενοδοχεία σε Τυχερά Παιχνίδια

* Κούμπας από Γενικές Ασφάλειες σε Χρηματοδοτικές Μισθώσεις & Διαφοροποιημένες Συμμετοχές

* Rainbow από Λογισμικό σε Υλικό Υπολογιστών

* Dionic από Λογισμικό σε Προμηθευτές Βιομηχανίας

* Ακρίτας από Έπιπλα σε Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα

Επίσης, από της 20 Μαρτίου 2006 αλλάζει η ελληνική ονομασία των παρακάτω κλάδων:

* Από ”Ολοκληρωμένες Λύσεις Πετρελαίου” σε ”Καθετοποιημένες Εταιρείες Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου”

* Από ”Χρηματοδοτικές Μισθώσεις” σε ”Χρηματοδοτικές Μισθώσεις & Διαφοροποιημένες Συμμετοχές”

Συνέπεια των παραπάνω αλλαγών στην ταξινόμηση των εταιρειών θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στην σύνθεση των κλαδικών δεικτών FTSE/X.A. ώστε αυτοί να είναι συμβατοί με την αναθεωρημένη ταξινόμηση των εταιρειών στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του μοντέλου ICB.

Οι αλλαγές αφορούν τις εξής εταιρίες:

* Lamda Development από FTSE/XA Κατασκευές & Υλικά σε FTSE/XA Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

* Τεχνική Ολυμπιακή από FTSE/XA Κατασκευές & Υλικά σε FTSE/XA Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα

* Ρόκας από FTSE/XA Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες σε FTSE/XA Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

* Notos Com από FTSE/XA Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα σε FTSE/XA Εμπόριο

* Πλαίσιο από FTSE/XA Εμπόριο σε FTSE/XA Τεχνολογία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v