Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 4 εισηγμένων

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 4 εταιριών, περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων των εισηγμένων εταιριών με ημερομηνία 3 Απριλίου 2006.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 4 εισηγμένων
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 4 εταιριών, περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων των εισηγμένων εταιριών με ημερομηνία 3 Απριλίου 2006.

Ειδικότερα, στις 28/3/2006 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πώληση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (placement) 16.978.729 μετοχών (43,44%) της Lamda Detergent (πρώην Μπαλλής Χημικά) κυριότητας της Νεοχημικής και των κατά 100% θυγατρικών της σε αλλοδαπούς θεσμικούς επενδυτές.

Σημειώνεται, ότι την ανωτέρω ημερομηνία, το ποσοστό της Νεοχημικής στην θυγατρική εταιρία Lamda Detergent διαμορφώθηκε σε 50,150%. Επίσης, η η Morgan Stanley απέκτησε για λογαριασμό πελατών της ποσοστό 7,420% και η Santander Investment Services ποσοστό 6,700% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Lamda Detergent.

Επίσης στις 29 Μαρτίου 2006, η Marfin Financial Group αύξησε σε 34,450% από 14,010% το ποσοστό της επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εγνατίας Τράπεζας.

Στο ανωτέρω ποσοστό της Marfin Financial Group ήτοι 34,45%, συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει απευθείας, ήτοι 34,45%, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή της σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 0,002%, είναι μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρίας Επενδυτική Τράπεζα.

Εξάλλου, σε 24,070% από 23,710% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Πήγασος Εκδοτική επί του συνόλου των μετοχών της Τηλέτυπος στις 29 Μαρτίου 2006.

Τέλος, σε 35% από 51,0265% κατήλθε το ποσοστό του κ. Χαράλαμπου Βωβού στην εταιρία Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική, μετά και την ολοκλήρωση στις 31 Μαρτίου 2006 του placement για το 16% της εταιρίας.

Επιμέλεια: Γλάρου Ελένη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v