Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για κατώτατο μισθό και Συλλογική Σύμβαση

Το κόμμα ζητά τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για κατώτατο μισθό και Συλλογική Σύμβαση

Τροπολογία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στο υπό συζήτηση εργασιακό νομοσχέδιο, με την οποία ζητά την επαναφορά του συστήματος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας».

Θέμα: «Προσδιορισμός του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και συνυπολογισμός τριετιών»

Αιτιολογική Έκθεση

Η νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 για τη διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου της χώρας, με απόφαση από τον Υπουργό Εργασίας μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά την εφαρμογή της το 2019 (Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4241/127/30-1-2019, ΦΕΚ 173Β/30-1-2019) πρέπει να αντικατασταθεί από τη θεσμική διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Ως Κίνημα Αλλαγής θεωρούμε απολύτως αναγκαία την επαναφορά του συστήματος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και προς τούτο προτείνουμε τις παρακάτω διατάξεις με τις οποίες:

1. Η διαδικασία καθορισμού του βασικού μισθού και ημερομισθίου επανέρχεται στους Κοινωνικούς Εταίρους που μέσω των διαπραγματεύσεων υπογράφουν Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 8 του ν.1876/1990.

2. Η παρ. 2 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του ν.4254/2014 καταργείται, ώστε να προβλέπονται προσαυξήσεις προϋπηρεσίας στον τελικό προσδιορισμό του μισθού και ημερομισθίου, με βάση τις τριετίες.

3. Η διάταξη του ν.4093/2012 που προβλέπει ότι το πεδίο εφαρμογής της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περιορίζεται σε μη μισθολογικούς όρους, καταργείται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v