Κομισιόν: Στέλνει την Ουγγαρία στο ΕυρωΔικαστήριο για ΜΚΟ-προσφυγικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέψει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγγαρία και την Πολωνία επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων.

Κομισιόν: Στέλνει την Ουγγαρία στο ΕυρωΔικαστήριο για ΜΚΟ-προσφυγικό

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παρέπεμψε η Κομισιόν την Ουγγαρία για την νομοθεσία που πέρασε η χώρα αναφορικά με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από ξένους, αλλά και για τη νομοθεσία της αναφορικά με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η Κομισιόν αποφάσισε να ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες κατά της Ουγγαρίας θεωρώντας πως η χώρα απέτυχε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο των προβλέψεων της Συνθήκης για την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, λόγω των προβλέψεων της νομοθεσίας για τις ΜΚΟ, οι οποίες εμμέσως κάνουν διάκριση και περιορίζουν δυσανάλογα τις δωρεές από το εξωτερικό σε κοινωνικούς οργανισμούς, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία για τα ΑΕΙ, η Κομισιόν αναφέρει ότι, όπως τροποποιήθηκε, δεν είναι συμβατή με την ελευθερία των ΑΕΙ να παρέχουν υπηρεσίες και να εδραιώνονται οπουδήποτε στην ΕΕ. Επιπλέον, θεωρεί πως η νέα νομοθεσία αντίκειται στο δικαίωμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας, στο δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην ελευθερία του επιχειρείν όπως αυτό προβλέπεται από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέψει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγγαρία και την Πολωνία επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων.

Κατά την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης, η ΕΕ εφοδιάσθηκε με ένα προσωρινό πρόγραμμα επείγουσας επανεγκατάστασης με ποσοστώσεις υποδοχής για κάθε κράτος μέλος. Επικρίνει αυτές τις τρεις χώρες ότι δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό όπως είχαν δεσμευθεί να πράξουν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus